Green Deal en asset management

Ruim 60 organisaties binnen de grond-, weg- en waterbouw hebben zich gecommitteerd aan de Green Deal 2.0. Dat betekent dat zij in 2020 in alle relevante GWW-projecten de zogenoemde 'Aanpak Duurzaam GWW' toepassen in de planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud van hun assets. CMS Asset Management kan Duurzaam GWW met behulp van asset management invoeren, ook in uw organisatie.

Green Deal 2.0

In 2017 ondertekenden ruim 60 partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Onder de ondertekenaars zitten ministeries, provincies, gemeenten, Unie van Waterschappen, (water)bouwbedrijven, ProRail, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Deze organisaties zullen helpen om de doelstelling van de Green Deal te realiseren. Daarop zullen zij beleid gaan voeren en hierbij ook hun partners, aannemers en onderaannemers betrekken.

Duurzaam GWW en asset management

Asset management kan een leidend principe zijn voor het inrichten van de bedrijfsvoering. Veel organisaties in de infra-sector omarmen dit al. Door de principes van asset management toe te passen, realiseert u niet alleen de doelstellingen van de Green Deal 2.0, u verbetert tegelijkertijd de besturing en beheersing van uw organisatie op het gebied van asset management.

 

De benadering van CMS Asset Management is gebaseerd op de overeenkomsten die er zijn tussen de Aanpak Duurzaam GWW en asset management:

 

  • De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. Asset management stelt een organisatie in staat waarde te realiseren uit assets bij het bereiken van haar organisatiedoelstellingen.
  • De Aanpak Duurzaam GWW en asset management richten zich beide op het realiseren van optimale waarde voor de omgeving en de stakeholders van de organisatie. Beide hanteren als uitgangspunt dat de verschillende waarden en daarmee soms tegengestelde belangen zijn afgewogen bij het maken van keuzes.
  • De Aanpak Duurzaam GWW definieert twaalf duurzaamheidswaarden die zijn gedefinieerd op basis van de drie P's van duurzame ontwikkeling: people, planet en prosperity. Deze waarden zijn zeer breed en omvatten ook aspecten zoals bereikbaarheid, investeringen en vestigingsklimaat. Asset management stelt dat de af te wegen waarden moeten zijn afgestemd op de context en stakeholders van de organisatie. Vaak zien we dat de vanuit asset management gedefinieerde waarden sterke raakvlakken hebben en grote overeenkomsten vertonen met de twaalf duurzaamheidswaarden gedefinieerd in de Aanpak Duurzaam GWW.
  • De Aanpak Duurzaam GWW en asset management hanteren beide als uitgangspunt dat een keuze is onderbouwd op basis van levenscyclusmanagement rondom assets. De initiatieven en voorstellen moeten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de verschillende waarden over de gehele levenscyclus van de asset. Daarmee is de gekozen oplossing onderbouwd en zijn de (te realiseren) prestaties en ambities vastgesteld.
  • De Aanpak Duurzaam GWW en asset management beogen beide dat een organisatie vastgestelde prestaties en ambities in de praktijk realiseert. Daarbij richt de Aanpak Duurzaam GWW zich op het integraal toepassen van afgestemde methodieken binnen de GWW-sector en de serviceketen. Denk daarbij aan omgevingswijzer, ambitieweb, carbon footprint en dubocalc. Asset management richt zich op de inrichting van processen, systemen en structuren en het ontwikkelen van methodieken, zoals  stakeholder-, context-, risico- en levenscyclusanalyse. Daarmee stuurt asset management nadrukkelijker op de besturing en beheersing en geeft het meer vrijheid aan de methodieken die hiervoor worden ontwikkeld en gebruikt.

 

CMS Asset Management helpt GWW-organisaties graag om doelstelling van Green Deal te realiseren, met behulp van asset management. Vanzelfsprekend houden we bij de inrichting rekening met de specifieke eisen van de Aanpak Duurzaam GWW.  Onze benadering voorkomt een tweesporenbeleid binnen uw organisatie en versterkt tevens de integrale besturing op het realiseren van de waarden waar uw organisatie voor staat.

Informatie

Wilt u meer weten over onze werkwijze rondom de Green Deal 2.0 en asset management? Of wilt u weten wat CMS Asset Management nog meer voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Vul ons contactformulier in of bel +31(0)73 6480563. Wij vertellen u er graag meer over.