Wat is asset management

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Asset management als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Asset management en onderhoudsmanagement

Asset management gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Prestaties, risico’s en kosten

De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de asset manager. Dat gebeurt middels risicomanagement, life cycle management, prestatiemanagement en informatiemanagement. CMS weet er raad mee. CMS heeft de thema’s geplaatst binnen een asset management model. Hierin worden de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen asset management zichtbaar.

 

Model_prestatie-risico-kosten-asset-management-asset-value-web.png