BRZO en asset management

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO 2015) moeten voldoen aan de BRZO-eisen. Zij hebben te maken met afdelingen die nauw moeten samenwerken, zoals de afdelingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, engineering en technische dienst. De kwaliteitsafdeling zorgt meestal voor het toepassen van de kwaliteitssystemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid: respectievelijk ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001. Zij moeten samenwerken met de veiligheids- en milieufunctionarissen, die naast deze normen ook nog vaak met afgeleide eisen en normen te maken hebben. Al die eisen richten zich zowel op de wijze van hoe het bedrijf georganiseerd is als op de assets die het bedrijf heeft. De nieuwbouw van assets is meestal belegd bij engineering en het beheer en onderhoud van de assets bij de technische dienst. Ook daarvoor is dus samenwerking nodig.

 

Het ligt voor de hand dat daar waar veel mensen betrokken zijn, ook gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt. Het is niet voor niets dat de toezichthouder een nieuwe inspectiemethode heeft geïntroduceerd. Bij deze nieuwe inspectiemethode toetst de toezichthouder veel meer op thema’s, zoals aging, dan alleen op het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) per toezichthoudende discipline (Brandweer, SZW, Wabo). Maar hoe toets u nu intern hoe goed u het doet?

De oplossingen

Toetsen volgens NTA 8620:2016

Om te kunnen beoordelen of een organisatie een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) heeft dat aan de wettelijke eisen voldoet, is een toetsingskader nodig. Daarvoor is een specifieke norm opgesteld: NTA 8620:2016. De algemene stelregel is dat als een organisatie aan deze norm voldoet, er een veiligheidsmanagementsysteem aanwezig is dat kan voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Om dit uit te voeren heeft CMS een quickscan ontwikkeld op basis van deze norm.

 

Quickscan: toetsen op systeem, maar met de menselijke factor

Systematisch bekijken we, door middel van interviews en documentonderzoek, hoe een organisatie het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) heeft ingericht en toepast. Onderwerpen als rollen, verantwoordelijkheden, risicobeoordeling, wijzingen beheer, plannen, documentatie, meten, analyseren en beheersing komen aan bod. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het systeem maken. Daarom is er uitgebreid aandacht aan aspecten als competenties, communicatie, bewustzijn en cultuur. Want een juiste assetmanagementcultuur versnelt het proces van verbeteren.

 

Samenwerken voorkomt verlies vergunning

Door de quickscan op zowel het systeem als op 'de mens' te richten, komen de gap’s in de organisatie naar voren, de processen en de assets. CMS Asset Management vertaalt dit naar een advies. Hierbij gaan we uit vanuit het bestaansrecht van de organisatie, zorgen we er voor dat de medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor hun taak en verbinden we alle schakels in de keten. Hierdoor wordt er samengewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling voor een veilig en rendementvol bedrijf, waarbij de vergunning op orde is en  blijft.   

 

Asset management en ISO 55000 als alternatief

Veel organisaties voldoen aan normen als ISO 9001, ISO 14000 en ISO 18000. Daarbij wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar de aspecten kwaliteit, milieu en veiligheid gekeken. Door de nieuwe highlevelstructuur binnen de ISO-normen worden gemeenschappelijke hoofdstukken ook gemeenschappelijk beoordeeld. Voor die bedrijven is het veelal een beperkte stap om ook de norm voor asset management, ISO 55000, als leidraad voor het beheer van hun assets te hanteren. Groot voordeel is dat het nog meer de integraliteit tussen de afdelingen benadrukt en zorgt voor een gemeenschappelijke taal en kader. Ook voor bedrijven die nog geen normen hebben, kunnen met de norm ISO 55000 een robuust managementsysteem inrichten dat BRZO-proof is. In de dienstverlening van CMS Asset Management wordt ISO 55000 veelvuldig als kapstok gebruikt, ook voor het inrichten van de onderhoudsprocessen en assetmanagementprocessen.

 

Projectreferentie

  • Sachem, Zaltbommel: uitvoering QuickScan voor veiligheidsmanagementsysteem (VMS), implementatie van verbeterd configuratiebeheer, risicoanalyse en implementatie van onderhoudbeheersysteem (OBS/EAM) met PO-planning en werkinstructies.
  • Quaker Chemical, Uithoorn: uitvoering QuickScan voor veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

 

>> Klik hier voor onze andere referenties.

 

Interesse?

Wilt u meer weten over BRZO en asset management in de industrie? Of wilt u weten wat CMS Asset Management voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Vul ons contactformulier in of bel +31(0)73 6480563. Wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening in de industrie.