Diensten

Wilt u uw beheer- en onderhoudsprocessen optimaliseren? Met resultaat tot op de werkvloer? Daarvoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. CMS Asset Management heeft haar dienstverlening opgesplitst in gespecialiseerde groepen. Deze opdeling is ook doorgevoerd binnen de organisatie van CMS, zodat de specialisten hun optimale dienstverlening kunnen aanbieden.

Advies en beleid

CMS ondersteunt bij het richting geven aan uw beheer- en onderhoudsorganisatie. De resultants van CMS kunnen uw beleidsvraagstukken inzichtelijk maken en ondersteuning bieden bij de invulling ervan. Zij hebben diverse diensten, producten en methodieken tot hun beschikking om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

>> Geïnteresseerd in een helder en objectief beeld van de status van uw beheer- en onderhoudsorganisatie?

Asset management

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en onderhoudssystemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij?

>> Asset management als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement is voor bedrijven die technische installaties beheren een cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Het is een onderdeel van life-cycle-management. Hoe kunnen we het onderhoud managen? Hoe kunnen we de beschikbaarheid van installaties beïnvloeden? En wat levert dat op?

>> Het managen van onderhoud beïnvloedt de beschikbaarheid, beheerskosten en risico’s van installaties.

Informatiemanagement

De beheer- en onderhoudsprocessen rondom technische installaties creëren binnen organisaties een grote behoefte aan heldere, accurate en toegankelijke informatie. Informatiemanagement richt zich op het leiden en sturen van de wijze waarop organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien.

>> Hoe kunt u in uw informatiebehoefte voorzien?

Asset Management Power Suite

Hoe kunt u het opstellen van de onderhoudsconcepten softwarematig ondersteunen? CMS ontwikkelde daarvoor de softwaretool Asset Management Power Suite. Deze softwaretool faciliteert het gehele proces om te komen tot onderbouwde onderhoudsconcepten middels de FMECA- en RCM-methodiek.

>> Softwaretool Asset Management Power Suite voor het onderbouwen van uw onderhoudsstrategie.