Films

Hieronder vindt u diverse films over CMS en over asset management. Laat u inspireren en neem contact met CMS Asset Management, telefoon 073 6480563.

 

Van sommige thema's hebben we langere en kortere films. Bekijk al onze films op ons YouTube-kanaal.

Wat is asset management?

In onderstaande film vertelt CMS-directeur aan de kijkers van RTL7 wat asset management is.

Bewustwording asset management

Veel organisaties willen de optimale prestatie uit hun assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Kortom, zij willen waarde creëren met hun assets. Daarvoor willen zij asset management invoeren in hun organisatie. Maar hoe pak je dat aan? Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier begon met een bewustwordingstraining voor alle betrokken medewerkers.

Risicogestuurd wegbeheer

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget? CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van asset management. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Asset management en de watersector

Luc de Laat, directeur van CMS Asset Management, licht op de Waternetwerkdag toe wat asset management inhoudt.

De schoonheid van water

Deze korte film gaat over de waterkwaliteit in Nederland. Wat doen we om water schoon te maken en wat kunnen we doen om ons water zo schoon mogelijk te houden? Landbouw, industrie en waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol. In de film gaan kinderen op zoek naar waterbeestjes als de gevlekte witsnuit libellelarve. De film is mogelijk gemaakt door crowdfunding. CMS Asset Management heeft een financiële bijdrage geleverd aan de film.

Prioriteren met risicomanagement

CMS-directeur Luc de Laat vertelt op de Waterinfodag 2014 over risicodenken als onderdeel van asset management. Hij stelt dat je investeringen kunt prioriteren met risicomanagement.

Meer resultaat

CMS-consultant Marco Aberkrom vertelt op de Waterinfodag 2014 over de combinatie van projectmanagement en asset management. Hij vertelt dat meer beleid en doelstellingen en minder sturing leiden tot meer resultaat.