Trend gemeente en provincie: verouderde wegen, minder budget

Veel wegen stammen uit de jaren '70 en '80. Het einde van hun theoretische levensduur is in zicht, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, in orde zijn. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget?

Risico's achterstallig onderhoud wegen?

Gemeenten hebben wegennota’s waaruit blijkt dat er achterstallig onderhoud aan hun wegen is en er is geen geld om alles te herstellen. En de gemeenteraad vraagt om de risico’s daarvan. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies, aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. Dat blijkt ook uit de toegekende claim van een fataal motorongeluk in 2012. Dat vraagt om een oplossing.

De oplossing

Risicogestuurd wegbeheer

Asset management bij gemeenten en provincies is de oplossing. Eerst breng je de risico’s van de gebreken in het wegdek van de totale buitenruimte in kaart. Je kijkt niet alleen naar de techniek, zoals de conditie van de scheur in het wegdek. Je kijkt juist ook naar de risico’s ervan. Door het maken van risicoanalyses, leer je de risico’s kennen en kan je gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

De meeste gemeenten werken met de CROW-wegsystematiek. In de CROW zijn conditierichtlijnen opgenomen waaraan wegen moeten voldoen. Overschrijding van de richtlijn betekent dat onderhoud theoretisch moet worden uitgevoerd. Maar wat zijn de risico’s als je de richtlijn overschrijdt? Wat kost het (extra) als het onderhoud wordt uitgesteld? Kunnen we geplande onderhoudsmaatregelen prioriteren op basis van risico? Door de CROW-systematiek uit te breiden met asset management worden de risico’s van de gebreken in het wegennet expliciet gemaakt en dat zegt een gemeenteraad, college van B&W en directieraad veel meer dan de technische toestand van een weg.

“Buiten gebaande paden kijken, geeft nieuwe inzichten.”

Projectreferenties

CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van asset management. Samen met de gemeente Dordrecht breidden we de CROW-wegsystematiek uit met asset management. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet (5,3 miljoen m2 aan verharding!) en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

 

>> Download de reference case over risicogestuurd wegbeheer, lees het interview met Hans van Leeuwen van de gemeente Dordrecht of bekijk de film hieronder, en u weet meer over risicogestuurd wegbeheer en asset management.

 

De gemeente Nijmegen wilde graag weten hoe zij met steeds minder budget toch kan blijven beschikken over veilige wegen. Samen met CMS Asset Management ging ze aan de slag.

 

>> Lees in het interview met Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen hoe de gemeente inzicht kreeg in hun hele areaal aan verhardingen gekoppeld aan risico's rondom veiligheid, doorstroming en imago.

 

Vraag CMS om meer details over de aanpak of informeer wat CMS voor uw gemeente of provincie kan betekenen.

>> Bekijk hier onze andere referenties.

Meer weten over risicogestuurd wegbeheer? Bekijk onze filmpjes!

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget? CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van asset management. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

 

Bekijk hieronder de film in een lange versie (3,5 minuten) of in een korte versie (1,5 minuut).