Groeimodel asset management

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien. CMS is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, alvorens men naar een volgende gaat. Niet alleen u maar ook uw mensen moeten mee kunnen groeien; het groeimodel is de metafoor om uw organisatie te spiegelen voor wat betreft het niveau van volwassenheid in relatie tot asset management.

Break down fase:

Breng uw object-/areaalgegevens op orde.

Initiële fase: 

Maak afspraken over werkprocessen en onderhoudsconcepten.

Beheersfase:

Gebruik een onderhoudsbeheerssysteem om uw ‘Plan-Do-Check-Act cirkel’ rond te maken.

Optimalisatiefase:

Structurele optimalisatieslagen met behulp van data uit uw onderhoudsbeheerssysteem.

Bestuursfase:

Maak gebruik van procesindicatoren om zelfregulering te verkrijgen.

 

Klik op de onderstaande button om het model in groot formaat te zien.

 

nav69-off.pngnav69-on.png
Model_groeimodel.png