Handreiking asset management

In opdracht van Rioned en Stowa ontwikkelde CMS Asset Management een handreiking over asset management speciaal voor stedelijk waterbeheer: de handreiking 'Assetmanagement in Waterstad; handreiking assetmanagement stedelijk water'.

 

Stedelijk waterbeheer heeft te maken met nieuwe uitdagingen. Denk aan verantwoording, kennisborging en kostenbeheersing. Dit geeft de kans om het beleid en de werkwijzen rondom stedelijk waterbeheer te verbeteren. Asset management biedt een denk- en werkwijze voor verdere ontwikkeling van stedelijk waterbeheer, passend bij de behoefte van deze tijd. De handreiking 'Assetmanagement in Waterstad' is online te lezen of als boek te bestellen via Rioolnet.

 

De handreiking asset management wordt vergezeld door een aantal filmpjes. Een vindt u onderaan deze pagina. Andere filmpjes voor Rioned en Stowa vindt u ins onze afspeellijst op ons YouTube-kanaal.

 

Stichting Rioned is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Stowa staat voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland.

 

Ook voor groenbeheerders en wegbeheerders ontwikkelde CMS Asset Management een handreiking: 'Risicomanagement bij beheer van wegverhardingen en groenvoorzieningen; introductie, historie, methode en instrumenten'.

Handreiking asset management Rioned Stowa_web.png