Informatiemanagement

De wereld van onderhoud en beheer van assets wordt steeds complexer. Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Informatiemanagement richt zich op het leiden en sturen van de wijze waarop organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien. De beheer- en onderhoudsprocessen rondom technische installaties creëren binnen organisaties een grote behoefte aan heldere, accurate en toegankelijke informatie.

Artikelen over informatiemanagement

Lees het interview met CMS-consultant Maarten van Sambeek over de steeds belangrijker rol van  informatiemanagement in de steeds complexere wereld van assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties.

 

"Behandel informatie ook als een asset. Dan kun je de juiste keuzes nemen."

 

Of lees het interview met Frank Montauban, adviseur informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta over de steeds belangrijker rol van informatiemanagement."We hebben een goed ingericht OBS voor onze ‘natte’ assets als bruggen en sluizen, en ‘droge’ assets als wegen. Daarmee kunnen we de juiste informatie uit de geregistreerde data halen." CMS Asset Managament implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta (RWS), richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het OBS in de lucht. Daarin zijn niet alleen gegevens van de assets vastgelegd zoals storingen, maar ook de oorzaak ervan, zodat sturen daarop mogelijk is.

 

"Niet het systeem maar de schil eromheen, de toepassing en de benadering, bepaalt de kwaliteit van de informatievorming."

 

 

Informatie over informatiemanagement?

CMS Asset Management ondersteunt organisaties om de beheer en onderhoudsinformatie inzichtelijk te maken, te stroomlijnen en in te richten. We leveren daarvoor diverse diensten en producten rondom informatiemanagement in relatie tot asset management. Neem contact op met CMS Asset Management via het informatieformulier of bel +31 (0)73 648 0563. Ook kunt u kennismaken met ons of met het thema informatiemanagement door het volgen van een van onze cursussen, zowel met open inschrijving als in company.