Informatiemanagement

Informatiemanagement richt zich op het leiden en sturen van de wijze waarop organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien. De beheer en onderhoudsprocessen rondom technische installaties creëren binnen organisaties een grote behoefte aan heldere, accurate en toegankelijke informatie. 

CMS ondersteunt organisaties om de beheer en onderhoudsinformatie inzichtelijk te maken, te stroomlijnen en in te richten.