Kenniscentrum

Om de thema’s binnen asset management inzichtelijk te maken, gebruikt CMS het asset management model en het groeimodel. Beiden geven aan welke aandachtsgebieden er zijn en wat hun onderlinge relatie is. De modellen dienen als ‘kapstok’ voor de dienstverlening en zijn een beeld voor u om de onderwerpen inzichtelijk te maken.