Markten

CMS Asset Management is al vele jaren binnen diverse markten actief: water, maritiem, infra, proces, food en overheid. Belangrijk voor ons is dat we de taal van de klant spreken en weten wat er specifiek speelt in de markt. Hierdoor zijn wij in staat om de thema’s binnen asset management en onderhoudsmanagement goed te vertalen naar uw praktijksituatie.

Water

Ons klimaat verandert. Het regent meer en harder, het grondwater verzilt, de milieunormen worden scherper en we moeten bezuinigen. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en voor het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen?

>> Asset management kan de watersector hierbij helpen.

Provincie & Gemeente

Er komt veel af op de provincies en gemeenten. De beroepsbevolking daalt, de burger wordt steeds kritischer en gemeenten beconcurreren elkaar op woon- en leefomgeving. Hoe kunnen overheden zorgen dat de leefomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is? Waarbij de kosten maatschappelijk verantwoord blijven? En zodanig dat de regio aantrekkelijk blijft voor bewoners en ondernemers? Gemeenten en provincies die duidelijke keuzes maken rondom hun assets, hun bedrijfsmiddelen, zullen aantrekkelijk blijven voor de gewenste doelgroepen. Hiervoor moeten hun assets optimaal worden ingezet, passend binnen de vooraf bepaalde doelstellingen.

>> Asset management biedt overheden perspectief.

Infrastructuur & Vervoer

Onze wegen, spoorrails en vaarwegen zijn de levensader van de economie. De vraag naar meer beschikbaarheid neemt toe.

> Optimaal assetbeheer en onderhoud spelen hierbij een cruciale rol.

Afval & Energie

Van afvalverwerker naar energieproducent. Deze transitie vraagt om optimalisatie van processen, waaronder goed installatiebeheer.

> Hoe kan asset management bijdragen aan de transitie van afvalverwerker naar energieleverancier?

Industrie, Food & Pharma

Installaties worden ouder, complexer en duurder. Ook in de procesindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en in de farmaceutische industrie. Er worden hoge eisen gesteld aan deze installaties. Of het nu gaat om het veilig produceren van voedsel, om het opschroeven van de productie of om te besparen op onderhoud, het wordt steeds belangrijker om de bedrijfsmiddelen (assets) te managen.

> Asset management helpt bij de optimalisatie van beheer- en onderhoudsprocessen in de proces-, voedsel en farmaceutische industrie.

Maritiem

In de maritieme sector liggen schepen en platforms, de assets, geografisch gezien ver uit elkaar. Daarom vraagt de sector om goed lopende logistieke processen en om betrouwbare assets.

> Asset management en nieuwe methoden om het onderhoud te optimaliseren, helpen de maritieme sector daarbij.

Andere markten

Steeds meer bedrijven zien het belang van asset management voor hun bedrijfsmiddelen. Van ziekenhuizen tot dienstverleners, van dierentuinen tot kleine productiebedrijven.

> Asset management is van nut voor alle bedrijven en organisaties met assets, de bedrijfsmiddelen.