Referenties

CMS Asset Management werkt voor bedrijven en organisatie in verschillende markten. In de rubriek overzicht klanten vindt u een overzicht van de organisaties waarvoor CMS Asset Management een of meerdere opdrachten op het gebied van asset management heeft gedaan. De referenties zijn gerangschikt op markt.

Reference cases

Van sommige projecten hebben we een reference case uitgebracht. Daarmee krijgt u een beeld van vragen in de markt die zijn opgelost. Er zijn cases over onder andere asset management, een storingsdashboard, keuzes rondom een onderhoudsbeheerssysteem, optimaliseren en analyseren van onderhoudsconcepten, RCM, certificering, risicogestuurd wegbeheer en beheer van persleidingen.

 

>> Ga naar het downloadformulier om de reference cases te downloaden.

Kennispartner

CMS Asset Management deelt haar kennis en inzichten graag met haar kennispartners én met u. Dit doen we door deelname aan vaknetwerken, te publiceren, te spreken op congressen en bijeenkomsten, cursussen te geven, (gast-)docent te zijn bij opleidingen en deel te nemen aan beurzen en congressen. En we delen onze kennis graag met u in een persoonlijk gesprek. Bel Luc de Laat op 073 6480563 of vul het contactformulier in voor het maken van een afspraak.

Kennis delen

CMS Asset Management schreef twee handreikingen over asset management voor en met klanten:

  • Kennisplatform CROW vroeg CMS Asset Management om weg- en groenbeheerders op weg te helpen met risicomanagement. Samen met mensen uit het veld ontwikkelde CMS Asset Management een handreiking over risicomanagement, met oefenmodel.
  • In opdracht van Rioned en Stowa ontwikkelde CMS een handreiking over asset management, speciaal voor mensen werkzaam met stedelijk water in gemeenten.