Risicomanagement

Het beheer en onderhoud van een asset brengt vele risico’s met zich mee. Er zijn risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, productie, kosten en imago. Hoe gaat u om met het managen van deze risico’s? Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie risicobewust is en de medewerkers risicobewust handelen? En hoe manage je de risico's om asset management te kunnen bedrijven?

“Risico’s managen is ieders verantwoordelijkheid en daar moet iedereen zich bewust van zijn.”

Lees het interview met CMS-consultant en CMS-trainer Jack Mies over het managen van risico's rondom assets, zodat de optimale waarde uit de assets kan worden gehaald, tegen aanvaardbare kosten en binnen acceptabele risico’s.

 

Kennisplatform CROW vroeg CMS Asset Management om weg- en groenbeheerders op weg te helpen met risicomanagement. Hoe kunnen zij verantwoorde keuzes maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Samen met mensen uit het veld ontwikkelde CMS Asset Management een handreiking met oefenmodel en een basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek. Bekijk de handreiking op Iampro.nl of lees een interview over de handreiking met CROW-projectmanager Eddy Westdijk.

 

Gemeenten gaan steeds meer over van traditioneel beheer, technisch en kostengedreven, naar beheer volgens de principes van asset management. Lees het artikel dat de gemeente Dordrecht en CMS Asset Management samen daarover hebben geschreven en dat is gepubliceerd in het Vakblad Riolering.

 

CMS Asset Management ondersteunt bij het in kaart brengen van de risico’s rondom assets en zorgt ervoor dat het risicomanagement ook terug te vinden is op de werkvloer. Daarvoor hebben we diverse diensten en producten rondom risicomanagement in relatie tot asset management. Neem contact op met CMS Asset Management via het informatieformulier of bel +31 (0)73 648 0563. Ook kunt u kennismaken met ons of met het thema informatiemanagement door het volgen van een van onze cursussen, zowel met open inschrijving als in company.

Resultaat:

Risicomanagement tot op de werkvloer.

Model_prestatie-risico-kosten-asset-management-asset-value-web.png