CMS Asset Management

Resultants in asset value

Schoon drinkwater, goede (vaar)wegen, droge voeten en veilig voedsel. Grote kans dat de assetmanagementspecialisten van CMS Asset Management hieraan hebben bijgedragen of kunnen bijdragen. Dat doen wij door het vinden van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en kosten van uw gebruiksmiddelen, de assets. Wij ontwikkelen daarvoor een gedegen strategie, vertalen deze naar duurzame oplossingen en zorgen ervoor dat uw medewerkers ermee werken. Zo beschikt u over assets die betrouwbaar, beschikbaar en economisch rendabel zijn én blijven.

Wij beloven u resultaat – Resultants in asset value

Lees meer over CMS Asset Management

Markten waarbinnen we actief zijn

  • Water
  • Gemeenten & provincies
  • Infrastructuur & vervoer
  • Maritiem
  • Industrie, food & pharma
  • Afval & energie
  • Andere markten
water en assetmanagement

Water

De watersector beheert assets met een geschatte vervangingswaarde van 100 miljard euro. Deze assets moeten optimaal benut en onderhouden worden. Assetmanagement kan de watersector hierbij helpen, zodat de sector kan zorgen voor schoon (drink)water en een veilige omgeving die niet te droog of te nat is.
Lees meer over Water
Vader met kind wegbeheer assetmanagement bij markt provincies en gemeenten

Gemeenten & provincies

Gemeenten en provincies beheren assets als verlichting, groen, wegen, bruggen en rioleringsstelsels. Overheden die hun assets optimaal inzetten en duidelijke keuzes maken, blijven aantrekkelijk voor hun doelgroepen. Assetmanagement helpt overheden met assets die ‘schoon, heel en veilig’ zijn, binnen maatschappelijk verantwoorde kosten.
Lees meer over Gemeenten & provincies
Markt infra en vervoer assetmanagement

Infrastructuur & vervoer

Onze infrastructuur, rails, wegen, vaarwegen en kunstwerken vormen de levensader van de economie. Deze assets worden steeds intensiever gebruikt. Dat vraagt om slimme en veilige oplossingen en om optimaal beheer en onderhoud. Assetmanagement helpt de infra- en vervoerssector bij het optimaal inzetten van deze assets. Ook bij de invoering van ‘Duurzaam GWW’.
Lees meer over Infrastructuur & vervoer
Markt Maritiem

Maritiem

Assets in de maritieme sector liggen vaak geografische verspreid. Dat vraagt om optimale logistieke processen. Assetmanagement kan de maritieme industrie helpen bij het optimaliseren van beheer en onderhoud van de assets, met een transparant onderhoudsbudget. Ook voor assets die ver uit elkaar liggen.
Lees meer over Maritiem
Optimalisatie onderhoudsconcepten en FMECA bij IFF

Industrie, food & pharma

Assets in de industrie worden complexer en duurder. Veilig produceren van voedsel, verhogen van de productie en besparen op onderhoud vragen om optimale beheer- en onderhoudsprocessen rondom de assets. Met een merkbaar resultaat. Assetmanagement is de kapstok voor het duurzaam inrichten van het bedrijfsproces.
Lees meer over Industrie, food & pharma
assetmanagement helpt de afval en energiemarkt

Afval & energie

Van afvalverwerker naar energieproducent. Goed inzicht in de onderhoudskosten en in het assetbeheer zijn dan noodzakelijk. Deze transitie vraagt om optimalisatie van processen, waaronder goed assetbeheer. Assetmanagement kan helpen bij deze transitie.
Lees meer over Afval & energie
Andere markten voor assetmanagement

Andere markten

Betrouwbare, beschikbare en economisch rendabele assets. Welke organisatie wil dat niet? Assetmanagement helpt om de kosten, prestaties en risico’s van assets transparant te kunnen beheren en beheersen. Voor alle soorten organisatie en voor alle soorten assets.
Lees meer over Andere markten