kenniscentrum

Wat is assetmanagement?

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Assetmanagement en onderhoudsmanagement

Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Prestaties, risico’s en kosten

De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de assetmanager. Dat gebeurt middels risicomanagement, life cycle management, prestatiemanagement en informatiemanagement. CMS weet er raad mee. CMS heeft de thema’s geplaatst binnen een assetmanagementmodel. Hierin worden de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen assetmanagement zichtbaar.

Model met Prestatie, Risico's en Kosten voor assetmanagement

Wilt u meer informatie?

Meer weten over assetmanagement? Lees het uitgebreide artikel over assetmanagement en de definitie ervan. Of neem contact met ons op.