kenniscentrum

Woordenlijst assetmanagement

Hieronder leggen we een aantal veelgebruikte woorden uit. We hebben geen synoniemen voor de woorden, maar wel een omschrijving. Wilt u weten wat wordt verstaan onder assetmanagement, onderhoudsconcepten, RAMS, risicomatrix, FMECA en RCM? Hieronder leest u wat wij eronder verstaan.

Assetmanagement

Assetmanagement is het managen van de processen rondom de fysieke bedrijfsmiddelen (assets). Een fysieke asset kan op verschillende schaalgroottes worden bezien. Een boormachine is een asset, maar ook een booreiland is een asset. Bij assetmanagement kijkt men naar de gehele levenscyclus van een asset, van ontwerp tot aan de sloop. Lees meer over wat assetmanagement is.

Onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept bestaat uit een opsomming van benodigd materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden die worden ingezet om een asset te laten functioneren volgens de wensen van de eigenaar en de eisen van de wet. Lees meer over onderhoudsconcepten.

FMECA

FMECA staat voor Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Het is een methodiek om te komen tot een kwalitatief goed onderbouwd onderhoudsconcept, net als de RCM-methodiek. Lees meer over de FMECA-methodiek

RCM

RCM staat voor Reliability Centered Maintenance. Het is een methodiek om te komen tot een kwalitatief goed onderbouwd onderhoudsconcept,  net als de FMECA-methodiek. Lees meer over RCM.

Risicomatrix

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van risicomatrices. De formule ‘Risico = Kans x Effect’ kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix voor een specifiek risicocriterium. De risicocriteria die veel worden gebruikt zijn: veiligheid, milieu, reparatietijd, kosten en derving. Per risicocriterium wordt een risicomatrix opgesteld. In de risicomatrix worden horizontaal de kansvariabelen opgenomen (de kans dat een object faalt in de tijd) en verticaal de effectvariabelen (het effect van het falen). Lees meer informatie in het artikel wat is een risicomatrix.

RAMS

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. Alle onderhoudsspecifieke taken zijn te herleiden tot en staan in dienst van RAMS. Dus: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Lees meer in het artikel wat is RAMS.

Relinen

Manier van renoveren van leidingen zonder ze open te breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant van bijvoorbeeld een epoxyhars die zich hecht aan de oude buizen of leidingen.

ISO 55000

De ISO 55000-serie is de norm voor assetmanagement. Het is de opvolger van PAS 55 en vergelijkbaar met de NTA8120 als norm voor de gas- en netbeheerders.