Kennisplatform CROW

"Handreiking risicomanagement"

Cases

Handreiking risicomanagement voor kennisplatform CROW

Door de economische situatie kunnen wegbeheerders en groenbeheerders minder assets vernieuwen of onderhouden. Welke keuzes moeten beheerders maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Om weg- en groenbeheerders te helpen, vroeg kennisplatform CROW aan CMS Asset Management om een handreiking te ontwikkelen. Samen met mensen uit het veld gingen ze aan de slag. Het resultaat? Een handreiking met oefenmodel. En een basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek.

Leren omgaan met risico’s in wegbeheer

De wegbeheerders in de gebruikersgroep van kennisplatform CROW wilden weten hoe gemeenten kunnen omgaan met risico’s. Daarom vroegen ze CMS Asset Management een handreiking te maken hoe om te gaan met risico’s binnen de wegbeheersystematiek, volgens het gedachtengoed van assetmanagement. Uiteindelijk wordt dit een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe systematiek. Eerst voor wegbeheer, later wellicht ook voor groenbeheer.

Aanpak handreiking risicomanagement

CMS Asset Management startte met een studie naar risicomanagement binnen gemeenten. Daarna volgden interviews om inzicht te krijgen in de ‘gap’ tussen theorie en praktijk, zijn best practices verzameld en diverse bijeenkomsten gehouden met mensen uit het werkveld van weg- en groenbeheer. Een werkgroep van gemeentelijke wegbeheerders, ingenieursbureaus en instituten bleef enthousiast tot het eind toe meedenken en toetsen.

Leren denken in risico’s

De totstandkoming van de handreiking heeft het CROW en de werkgroepleden veel gebracht. Projectmanager Eddy Westdijk van CROW vertelt: ‘We leerden denken vanuit risico’s, volgens de systematiek van asset management. De handreiking kan straks alle weg- en groenbeheerders verder helpen. Het helpt verantwoorde afwegingen te maken tussen de prestaties van het wegdek, de kosten en de (on)gewenste risico’s. Ook organisatiewaarden spelen een rol, zoals imago en bereikbaarheid, van belang voor bestuurders. Door deze manier van denken kun je prioriteiten stellen in het wegbeheer en deze verantwoorden aan het gemeentebestuur.’

‘Assetmanagementdenken is de bouwsteen voor wegbeheer.’

Waarom CMS Asset Management?

Samen met een collega volgde Westdijk bij CMS Asset Management een stoomcursus assetmanagement. Projectmanager Eddy Westdijk van CROW: ‘De kennis van asset management die CMS met ons deelde, trok ons aan. Ook het feit dat CMS en de leden van de werkgroep elkaars wereld niet goed kenden, leek ons interessant. Dat gaf inderdaad een aparte dynamiek waarin leren van elkaar voorop stond. En daaruit zijn een heel goede handreiking en de basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek voortgekomen.’

Interesse in risicomanagement?

Wilt u meer weten over risicomanagement en assetmanagement? Neemt u dan contact met ons op.