Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

"Ontwikkeling van Infor EAM met advies over assetmanagement en informatiemanagement"

Cases

Ontwikkeling van Infor EAM voor hoogheemraadschap HHNK

Sinds 1 december 2017 ondersteunt CMS Asset Management het applicatiebeheer van het onderhoudsbeheersysteem Infor EAM voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). CMS werd hiervoor geselecteerd na een Europese aanbesteding van HHNK en adviseert de afdelingen van HHNK op het gebied van assetmanagement en informatiemanagement, ondersteunt bij de inrichting van Infor EAM en op functioneel vlak. Ook denkt CMS mee bij het terugbrengen van het applicatielandschap van HHNK en het zo veel mogelijk onderbrengen van diverse functionaliteiten in Infor EAM.

Infor EAM en HHNK

HHNK is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief Texel). Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het droog te houden. Hiervoor worden assets ingezet zoals stuwen, gemalen, dijken, wegen, bruggen en sluizen. Voor andere waterschapstaken worden assets als persleidingen en waterzuiveringsinstallaties ingezet. Deze assets moeten beheerd en onderhouden worden zodat ze de gewenste prestaties leveren en HHNK de taken kan uitvoeren voor de burgers en bedrijven in het gebied. Om de assets optimaal te beheren heeft HHNK in 2005 het onderhoudsbeheersysteem (OBS) Infor EAM in gebruik genomen bij de afdelingen Waterketen en Watersystemen.

Ontwikkeling van assetmanagement en Infor EAM binnen HHNK

HHNK is continu bezig met het optimaliseren van diverse beheer- en onderhoudsprocessen. Zo was aanvankelijk de Line of Sight niet optimaal ingericht, waardoor de werkprocessen binnen de clusters Waterveiligheid, Waterketen en Watersystemen niet in lijn waren met de organisatiedoelstellingen. CMS ondersteunt de clusters bij het ontwikkelen van het OBS en de vertaling van diverse operationele processen naar IT-oplossingen. Hierdoor sluiten processen beter op elkaar aan, worden de gegevens op een juiste manier vastgelegd en integraal inzichtelijk gemaakt voor verdere analyses en professionalisering. HHNK wil met Infor EAM de assetmanagementprocessen optimaal ondersteunen, innoveren en voldoen aan de zorgplicht.

Van vraagstuk naar implementatie

Elk vraagstuk wordt vanuit de bedrijfsvoering benaderd. Wat is het precies het probleem? Welke afdelingen zijn erbij betrokken? Op basis van het assetmanagementvraagstuk uit de business wordt onderzocht hoe Infor EAM kan ondersteunen bij de oplossing. Nadat de oplossing technisch gereed is, zorgen de consultants van CMS dat de eindgebruikers ook daadwerkelijk met de nieuwe functionaliteit gaan werken. Dit kan in vorm van uitleg op de werkvloer, gebruikerstraining (met rollenspellen) en documentatie.

Projectmatig ontwikkelde projecten Infor EAM voor Waterveiligheid

Sinds 2017 zijn er diverse vraagstukken opgelost in het onderhoudsbeheersysteem, onder andere op het gebied van risicogestuurd beheer en onderhoud met de prioscore, de decompositie volgens NEN 2767, het leggen van de koppeling met GIS, het inspectieproces volgens de Digigids en mobiel werken met de Infor app en controlelijsten.

Configuratiebeheer volgens NEN 2767

De decompositie is binnen HHNK ingericht volgens de NEN 2767. Dit is een veelgebruikte standaard bij infrastructurele werken. Er is voor deze standaard gekozen vanwege de hiërarchie tussen onderdelen voor rapportages en de conditiescore bij inspecties. De decompositie van het gehele areaal is opgeslagen in Infor EAM en in GIS. Waarbij GIS het bronbestand is en met Infor EAM wordt gesynchroniseerd. CMS-consultants ondersteunden bij de inrichting in Infor EAM, het doorvoeren van de unieke codes volgens NEN 2767 en het leggen van de koppeling met GIS.

HHNK over de doorontwikkeling binnen Waterveiligheid

Informatiemanagers van HHNK, Dennis Stam en Erwin Hogema-Schoen vertellen: “Vanwege de doorontwikkeling van Infor binnen HHNK, neemt de tevredenheid bij de gebruikers van Infor toe. Daardoor gebruikt iedereen het OBS zoals het hoort en is het OBS altijd leidend. Wij zijn erg positief over het werken met de prioscore. Hierdoor is er áltijd een goede afweging te maken tussen kosten, prestaties en risico’s. De objectbeheerders zijn van ‘puur onderhoud’ naar ‘risicogestuurd onderhoud’ gegaan; dat is een andere mindset. Met de resultaten uit de prioscore kunnen de juiste gesprekken worden gevoerd met het managementteam en bestuur. Dat is een positieve ontwikkeling.”

“Vanwege de doorontwikkeling van Infor binnen HHNK, neemt de tevredenheid bij de gebruikers van Infor toe. Daardoor gebruikt iedereen het OBS zoals het hoort en is het OBS altijd leidend.” 

Meer weten over assetmanagement en Infor EAM?

Maakt uw organisatie ook gebruik van Infor EAM en wilt u het onderhoudsbeheersysteem doorontwikkelen aan de hand van uw werkprocessen? Neem dan eens contact met ons op. Wij helpen u graag! Bijblijven op het gebied van assetmanagement? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief