Gemeente Dordrecht

"Implementatie risicogestuurd wegbeheer"

Cases

Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Dordrecht

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget? CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van assetmanagement. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Verantwoordelijk voor veilige wegen

Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, in orde zijn. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen wegbeheerders aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. Dat blijkt ook uit de toegekende claim van een fataal motorongeluk in 2012. Hoe kun je binnen een beperkt budget toch zorgen voor assets die beschikbaar, bruikbaar en veilig zijn? Assetmanagement is het antwoord op deze vraag.

Verouderd wegennet Dordrecht

Een groot deel van de wegen in de gemeente Dordrecht stamt uit de jaren 70 en 80. Het einde van hun theoretische levensduur is in zicht. Hans van Leeuwen, beleidsadviseur wegen bij Stadsbeheer Dordrecht, vertelt. ‘Uit onze Wegennota bleek dat we een achterstand hebben in onderhoud van ons wegennet, terwijl ons budget ontoereikend is om de gebreken te herstellen. De gemeenteraad vroeg ons naar de risico’s ervan.’

Van techniek naar risico

Dordrecht werkt met de CROW-systematiek. In de CROW zijn conditierichtlijnen opgenomen waaraan wegen moeten voldoen. Overschrijding van de richtlijn betekent dat onderhoud moet worden uitgevoerd. Maar wat zijn de risico’s als je de richtlijn overschrijdt? Wat kost het (extra) als het onderhoud wordt uitgesteld? Kunnen we geplande onderhoudsmaatregelen prioriteren op basis van risico? De gemeente vroeg CMS Asset Management om te helpen.

Van CROW naar risicogestuurd wegbeheer

Van Leeuwen: ‘Assetmanagement bleek het antwoord op onze vragen. Samen met CMS-consultant Koen Langenhuijsen brachten we de risico’s van de gebreken in het wegdek van onze totale buitenruimte in kaart. We keken niet alleen naar de techniek, zoals de conditie van de scheur in het wegdek. Dankzij CMS keken we juist ook naar de risico’s ervan. Dat is nieuw voor de infrastructuur in gemeenteland, echt nieuw. En de gemeenteraad is positief. We hebben eigenlijk de CROW-wegsystematiek uitgebreid met assetmanagement. Dat hebben we samen gepresenteerd bij het landelijk platform CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie.’

Risico’s wegennet expliciet gemaakt

CMS-consultant Koen Langenhuijsen is trots op het resultaat. ‘Door de nieuwe systematiek worden de risico’s van de gebreken in het wegennet expliciet gemaakt. Dit zegt een gemeenteraad, college van B&W en directieraad veel meer dan de technische toestand van een weg.’

Waarom koos de gemeente Dordrecht voor CMS?

Hans van Leeuwen: ‘Een collega volgde de CMS-cursus ‘Onderhoudsconcepten RCM’ en was enthousiast. Daarom vroegen wij CMS Asset Management om een risicoanalyse. De samenwerking met CMS Asset Management vond ik leuk en leerzaam. We keken allebei op een andere manier naar de problematiek en dat maakt de oplossing beter. We hebben samen echt iets nieuws in gemeenteland neergezet.’

‘Buiten gebaande paden kijken, geeft nieuwe inzichten.’

Film risicogestuurd wegbeheer gemeente Dordrecht

Interesse?

Wilt u weten wat risicoanalyses en assetmanagement voor uw organisatie kunnen opleveren? Of bent u benieuwd wat CMS Asset Management voor u kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Luc de Laat, ldlaat@cmsam.nl of 073-6480563. Op onze website vindt u meer informatie over assetmanagement bij gemeenten en provincies.