cursussen

Masterclass assetmanagement voor waterschapsbestuurders (2 uur)

Bent u benieuwd of assetmanagement (financiële) voordelen voor uw organisatie kan opleveren? Wenst u in korte tijd inzicht te hebben in de complexe materie van assetmanagement? En wilt u weten hoe u assetmanagement kunt besturen? Volg dan de twee uur durende masterclass Assetmanagement voor waterschapbestuurders.

Waarom de masterclass Assetmanagement voor waterschapsbestuurders?

Veel waterschappen zijn bezig met het invoeren van assetmanagement. Assetmanagement is gericht op het realiseren van een optimale balans tussen de prestaties, risico’s en kosten van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. Daar waar de organisatie invulling geeft aan het managen van de fysieke assets, staat het bestuur voor de opgave assetmanagement te besturen. Vaak wordt assetmanagement benaderd vanuit de techniek, als verbetering van het beheer en onderhoud van de assets. Maar assetmanagement is veel breder: het gaat niet alleen over de individuele assets maar ook over netwerken en ketens van assets, zoals bemalingsgebieden, dijkringen en zuiveringsstelsels. Hier liggen kansen voor samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Bestuurlijke kansen

Als bestuurders in de watersector het geheel rondom de assets kunnen overzien, kunnen zij een gerichte dialoog over het nut van assetmanagement aangaan met hun directies. Het gaat daarbij enerzijds om het ontwikkelen van een visie op assetmanagement en het realiseren van waarde van de assets en anderzijds om inzicht in hetgeen realistisch haalbaar is, waarover besluiten moeten worden genomen en wat de reikwijdte binnen de organisatie is. In de masterclass Assetmanagement voor waterschapbestuurders geven wij u handvatten voor een snelle start.

Masterclass assetmanagement met Plan, Do, Check, Act

‘In twee uur is me veel duidelijk geworden over wat assetmanagement onze organisatie kan opleveren.’

Interesse in de masterclass Assetmanagement voor waterschapsbestuurders?

Bent u waterschapsbestuurder en wilt u in twee uur tijd inzicht krijgen in bestuurlijke kansen rondom assetmanagement? Of heeft u een andere assetmanagementvraagstuk? Lees de flyer of neem geheel vrijblijvend contact met ons op: info@cmsam.nl of 073-6480563.