Assetmanagementscan / audit

"Weet waar u staat en welke verbeteringen mogelijk zijn"

Diensten

Assetmanagement scan / audit

Weet u als manager van een asset-intensieve organisatie waar u op het gebied van assetmanagement staat en welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn? Een assetmanagementscan geeft u dit inzicht. Dit stelt u in staat de juiste keuzes te maken in het versterken van uw organisatie en het optimaal benutten van het verbeterpotentieel.

Analyse assetmanagement

Mens centraal bij assetmanagement

Met assetmanagement levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. Dit vraagt om een optimale afstemming en inrichting van de assetmanagementprocessen, maar vraagt ook om een specifieke houding en gedrag van uw mensen. Onze visie is dat juist de mensen het verschil maken. Immers, ‘assetmanagement heeft pas zin als mensen zin hebben in assetmanagement’.  Aandacht voor ‘de mens’ komt terug in onze aanpak en analyse van de scanresultaten. Een assetmanagementscan geeft u inzicht waar u processen beheerst en uw mensen competent zijn en waar verbetering nodig of mogelijk is.

Scan op maat

Een assetmanagementscan kan worden gehouden voor de gehele organisatie, maar ook voor onderdelen van een organisatie. Denk aan een assetmanagementscan per assetsoort, voor beheer en onderhoud (onderhoudsmanagementscan) of voor een onderwerp, zoals informatie (informatiemanagementscan). Een scan geeft de gehele organisatie inzicht in waar ze staat. In de praktijk is de informatie bedoeld voor de directie en het management die verantwoordelijk zijn voor de assetmanagementprocessen en het verbeteren ervan.

De CMS assetmanagementscan

Een assetmanagementscan is maatwerk. Wij inventariseren daarom eerst uw specifieke behoeften. Daarna houden we interviews. De uitvoering gebeurt veelal aan de hand van een documentenonderzoek en groeps- en individuele interviews. Hiermee verzamelen we verifieerbare informatie voor de toets. Het resultaat zorgt voor een heldere verwoording van de positie. Op basis van een ambitie kunnen we de gap bepalen tussen het huidige niveau en het gewenste niveau. Met behulp van een oorzaakanalyse en/of een veranderbereidheidsmeting kan gericht gewerkt worden aan een houtskoolschets, sun-ray-diagram of plan van aanpak om te komen tot het gewenste niveau. Het resultaat is een rapportage en indien gewenst een presentatie van de resultaten van de assetmanagementscan.

‘Het einddoel wordt scherper als je weet waar je staat’

De ervaring van CMS met scans

Als CMS hebben wij reeds vele assetmanagementscans uitgevoerd, van specifiek tot generiek. Wilt u weten bij welke organisaties en met welk resultaat volgens onze klanten? Lees dan de volgende cases:

Informatie

Wilt u weten waar u staat op gebied van assetmanagement en bent u geïnteresseerd in onze visie en aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 073-6480563 of info@cmsam.nl