Configuratiebeheer

"Actueel, betrouwbaar en compleet assetregister"

Diensten

Configuratiebeheer

Een van de meest onderschatte aspecten van goed assetmanagement bedrijven, is weten met welke assets je de bedrijfsvoering runt. Dat klinkt zo eenvoudig, maar het lijkt ook of uw areaal groeit en steeds meer assets omvat. CMS Asset Management is uw partner als u ontzorgt wil worden bij het op orde brengen van de gegevens over uw assets, zodat deze actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Wij kunnen hiervoor de assets van uw areaal inventariseren, P&ID’s opstellen en datachecks uitvoeren. Meestal zetten we softwaretool Power Suite hierbij in, zodat we efficiënt en effectief de gegevens van uw assets gereed kunnen maken voor het onderhoudsbeheersysteem (OBS). Ook adviseren we u graag over de decompositiestructuur van uw onderhoudsbeheersysteem, over het toepassen van bijvoorbeeld de opbouw volgens NEN2767-4 en over lineaire assets (zoals pijpleidingen en spoorrails) ondergebracht in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Wat is configuratiebeheer?

Configuratiebeheer is het up-to-date houden van het gegevensmodel dat u gebruikt voor de processen binnen uw onderhouds- en beheerorganisatie. Dit gegevensmodel kan bestaan uit technische documentatie, stamkaartgegevens, P&ID’s en de decompositiestructuur binnen uw onderhoudsbeheersysteem (OBS), ook wel onderhoudsmanagementsysteem (OMS) genoemd.

Decompositiestructuur onderhoudsbeheersysteem opzetten

De decompositiestructuur van een onderhoudsbeheersysteem bestaat uit een coderingsafspraak. Zo kunnen de assets eenduidig worden benoemd en opgebouwd. De hiërarchische opbouw kan op verschillende wijze gebeuren, bijvoorbeeld geografisch of volgens de norm NEN2767-4. De assets die in de decompositiestructuur worden opgenomen, zijn alle assets waarmee een organisatie haar taak vervult: van meetinstrument tot pomp en van persleiding tot watergang. CMS Asset Management kan ook voor u de assets fysiek opnemen in het veld of de fabriek.

Voordelen en visie op configuratiebeheer

Goed configuratiebeheer helpt om een zorgvuldige analyse te kunnen maken van waar de kosten zitten. Bij het beheer van assets gaat het om hoge investeringskosten (CAPEX) en beheerskosten (OPEX). Voor een organisatie is een financieel resultaat een van de belangrijkste doelen. Om grip te houden op de beheerkosten is het van belang om te weten waaraan het geld wordt besteed. Naast financiële doelen hebben organisaties ook doelen rondom beschikbaarheid van de assets. Goed configuratiebeheer helpt om informatie hierover vast te leggen.

Rollen configuratiebeheer

Het fundament onder uw onderhoud- en beheersorganisatie is uw configuratiebeheer. Bij veel organisaties is het op orde houden van het configuratiebeheer een onderdeel van het applicatiebeheer van een onderhoudsbeheersysteem (OBS) en ligt dan bij de IT-afdeling. CMS Asset Management vindt dit een logische keuze omdat het onderhoudsbeheersysteem ook vaak de primaire drager is van het assetregister en de basis vormt voor de registratie en werkprocessen van het onderhoud. De rol van applicatiebeheerder kan ook worden belegd bij de werkvoorbereiding, veelal in organisaties met een kleinere technische dienst. Daar waar het gaat om assets met een geografische component, zoals dijken en watergangen, vervult de GIS-afdeling vaak de rol van applicatiebeheerder.

Gegevens van P&ID en GIS naar onderhoudsbeheersysteem

Assets worden vaak in verschillende systemen ondergebracht. Bij de bouw van een installatie worden de benodigde assets meestal in een zogenaamd proces- en instrumentatiediagram (P&ID) geplaatst. Deze P&ID’s worden meestal in Autocad opgetekend. Lineaire assets worden in GIS-systemen vastgelegd, zoals ESRI. Naast deze systemen hebben organisaties ook bestaande registers in Excel of andere softwareapplicaties. CMS Asset Management helpt bij het overzetten van de gegevens over de assets naar één gemeenschappelijk register. Dat doen we met behulp van softwaretool Power Suite. Hiermee kan op een efficiënte manier het werk worden uitgevoerd en kunnen we de decompositiestructuur visueel inzichtelijk maken. Ook kan zo eenvoudig de kwaliteit van de gegevens worden gecontroleerd. CMS kan vanuit Power Suite de gegevens uploaden naar de belangrijkste onderhoudsbeheersystemen, zoals Infor EAM en Ultimo.

Ombouwen decompositiestructuur naar NEN2767-4

Veel waterschappen en provincies hebben de structuur van NEN2767-4 gekozen als uniforme decompositiestructuur. Men heeft hier te maken met veel datamodellen: DAMO, BGT, INSPIRE, IMW, enzovoort. Zij moeten de bestaande decompositiestructuur ombouwen naar de structuur van NEN2767-4, waarbij ook de relatie in stand blijft met de bestaande datamodellen. CMS Asset Management kan deze ombouw efficiënt voor u uitvoeren. Daarbij gebruiken we softwaretool Power Suite.

Start direct met configuratiebeheer

De start van een nieuwe fabriek (‘green field’) is een mooie kans om direct het configuratiebeheer goed op te zetten. Door vanaf het begin Power Suite in te zetten is er een applicatie beschikbaar om eenvoudig de assets te registreren en hiervan de belangrijkste gegevens vast te leggen. Dit vormt dan de basis voor het later in te richten onderhoudsbeheersysteem (OBS).

Actueel, betrouwbaar en compleet assetregister

Door goede methodieken, kennis van zaken en secuur werken ontstaat er een actueel, betrouwbaar en compleet assetregister.

Interesse in optuigen of verbeteren van configuratiebeheer?

Heeft u interesse in effectief en efficiënt gegevensbeheer? En wilt u weten hoe CMS Asset Management u kan helpen met het optuigen of verbeteren van uw configuratiebeheer, zodat uw gegevensmodel up-to-date blijft ondanks de continue modificaties aan uw assets? Neemt u dan contact met ons op. Bel ons via 073-6480563 of stuur ons een e-mail.