Implementatie assetmanagement

"Om zo veel mogelijk waarde uit assets te halen"

Diensten

Implementatie assetmanagement

Organisaties hebben assets om waarde te creëren. Denk aan een waarde als betere doorstroming over de weg, veilig voedsel produceren of zorgen voor schoon water. Bij assetmanagement gaat het om zoveel mogelijke waarde uit assets te halen. Waarde in de vorm van een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten. CMS Asset Management betrekt ook ‘de mens’ daarbij, want assetmanagement heeft pas zin als mensen zin hebben in assetmanagement. Implementatie van assetmanagement betekent dan ook voor verschillende organisaties een verschillende aanpak. Op onderdelen of integraal. De consultants van CMS Asset Management zetten uw doel helder neer en zijn creatief in de oplossingen er naartoe.

Implementatie assetmanagement op onderdelen of integraal

Implementatie van assetmanagement betekent een eigen aanpak per organisatie. Organisaties hebben immers verschillende wensen. Denk aan wensen op het gebied van producten, zoals een strategisch assetmanagementplan (SAMP), aan procesverbetering, zoals een betere informatieanalyse voor de optimalisatie van het onderhoud, of aan een verandering in gedrag van medewerkers, zoals van ad-hoc naar planmatige besluitvorming. Andere organisaties willen op organisatieonderdelen of integraal gecertificeerd worden op de assetmanagementnorm ISO 55000. En serviceproviders vervullen steeds vaker de rol van assetmanager waardoor zij zullen kiezen voor weer een andere implementatie van assetmanagement. Deze voorbeelden laten zien dat assetmanagement het onderliggende principe hiervoor is, of het nu om een onderdeel of een integrale aanpak gaat.

Aanpak implementatie assetmanagement

CMS Asset Management denkt vanuit de klant. We zetten de ontwikkeling van uw organisatie altijd voorop. Dat betekent niet harder lopen dan mogelijk is, maar wel met ambitie. Onze garantie van succes is gebaseerd op een gedegen aanpak en op een wederzijdse verantwoordelijkheid.

Ieder project benaderen we vanuit onze visie:

  • ‘The end in mind’-start, vanuit het bestaansrecht van uw organisatie. Daarna terug redeneren wat dat betekent voor uw assets, voor nu en in de toekomst.
  • Zorg dat uw medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor het succes. Heb aandacht voor de cultuur in uw organisatie.
  • Verbind en verbeter alle schakels in de keten. Zowel line-of-sights en life-cycle als organisatorisch.

Aandacht voor harde en zachte kant bij implementatie assetmanagement

Organisaties als ‘systeem’ bestaan uit een ‘technisch-bedrijfskundig domein’ en een ‘sociaal domein’. Het ‘technisch-bedrijfskundige domein’ bestaat uit ‘hardere’ elementen zoals regels, processen, systemen en structuren. Dit organiseren gebeurt veelal met een projectmatige aanpak. Als CMS Asset Management gebruiken we meestal de beproefde managementmethode Prince2. Al onze medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd.

Het ‘sociale domein’ bestaat uit ‘zachtere’ elementen. De belangrijkste elementen zijn gedrag en cultuur. Hierop sluiten onder andere motivatie, (persoonlijk) leiderschap, emotie en beleving aan. Hier is veel aandacht voor betekenisgeving, zodat mensen in hun eigen context kunnen ervaren wat de toegevoegde waarde is van de verandering.

Afbeelding organisatieontwikkeling bij dienst implementatie assetmanagement

Wij vinden het belangrijk dat de aandacht voor beide domeinen in balans is. Dat is wat we bedoelen met helder in het doel en creatief naar de oplossing. We doen wat nodig is om ook bij u assetmanagement te implementeren.

Onderdelen implementatie assetmanagement

Organisaties kunnen bij de implementatie van assetmanagement beginnen bij het begin of alleen onderdelen doorvoeren. De klassieke onderdelen van de implementatie van assetmanagement zijn:

Aan de slag met assetmanagement?

Wilt u aan de slag met assetmanagement of uw huidige assetmanagement verbeteren of optimaliseren? CMS Asset Management helpt u graag om de business case rond te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op.