Informatiemanagent

"Voor goed beheer en onderhoud van de assets"

Diensten

Informatiemanagement

Assetmanagement en de beheer- en onderhoudsprocessen rondom assets vragen om goede informatie om te beheren, te sturen en te optimaliseren. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. Het is een breed domein. Deze pagina gaat over de ‘harde’ kant, namelijk de structuurprocessen en systemen. De ‘zachte’ kant is uitgewerkt bij het thema organisatieontwikkeling.

Negenvlaksmodel informatiemanagement

Om het geheel van informatiemanagement te duiden, hanteren wij het negenvlaksmodel van Rik Maes. Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen: bedrijfsdomein, informatiedomein en technologiedomein. In ons model zichtbaar als blauwe vlakken met de letters B, I en T erin. In het paars zien we de besturingsniveaus: strategie (richten), structuur (inrichten) en uitvoering (verrichten).

Negenvlaksmodel informatiemanagement

In dit model komt de relatie tussen de primaire business, assetmanagement en de technische oplossingen goed tot uitdrukking. CMS Asset Management richt zich op het grijze vlak. CMS kan vanuit ervaring zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende businessvragen en de bijbehorende informatievoorziening.

Visie op informatiemanagement

CMS Asset Management werkt altijd vanuit de gedachte dat:

  • De business, assetmanagement leidend is;
  • Er van data, informatie gemaakt dient te worden;
  • Dat data betrouwbaar, actueel en compleet dient te zijn;
  • Er geen ‘slechte’ onderhoudsbeheersystemen en onderhoudsmanagementsystemen zijn, maar wel slechte inrichtingen;
  • Mensen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data, maar dat een organisatie dient te zorgen voor gebruiksvriendelijke ondersteunende softwaresystemen.

‘Zorg eerst voor een gedeeld beeld. Bij complexe materie ligt onbegrip op de loer. Pas als men elkaar hoort en verstaat, kun je verdiepen en keuzes maken.’

Integreren van informatiesystemen

Veel organisaties hebben veel verschillende softwaresystemen; het informatie- en applicatielandschap is divers. Binnen een organisatie worden vaak verschillende applicaties gebruikt voor een gelijksoortig doel, maar voor verschillende asset- of branchespecifieke kenmerken. Veel organisaties wensen een eenvoudiger informatie- en applicatielandschap. Assetmanagement is een goede start als basis voor een meer integrale keuze. Door het toepassen van assetmanagement door de gehele organisatie ontstaat er een procesmodel dat generiek is voor het beheer van de assets. Dit is de basis voor een generiek informatielandschap, leidend tot minder applicaties. Hiervoor geldt: generiek als het kan, specifiek als het moet.

Generiek als het kan, specifiek als het moet

Vakmanschap vraagt om specifieke informatie. Dat betekent dat vakmensen ook die informatie moeten krijgen, en dat bij de keuzen van systemen hiermee rekening moet worden gehouden. Immers het doel blijft om processen te faciliteren en de assetmanagementvragen te kunnen beantwoorden zodat men goede besluiten kan nemen. Te generieke informatie leidt tot verlies aan informatie, maar de mensen uitdagen om over hun grens te kijken en te zien dat generiek ook vaak past, is de uitdaging.

Onze diensten rond informatiemanagement

CMS Asset Management ondersteunt organisaties om de beheer- en onderhoudsinformatie inzichtelijk te maken, te stroomlijnen en in te richten. We leveren daarvoor diverse diensten en producten rondom informatiemanagement in relatie tot assetmanagement. Bijvoorbeeld:

Ervaring met informatiemanagement

Veel organisaties hielpen wij met informatiemanagement.

Bij de Provincie Overijssel vervult CMS de rol van informatiemanager. De informatiemanager is verantwoordelijk voor het realiseren van de verbinding tussen assetmanagement en informatievoorziening. De informatiemanager stelt daarvoor mede het beleid op en geeft richting aan het datakwaliteitsmodel, de processen en de selectie van een onderhoudsbeheersysteem.

Bij Rijkswaterstaat Zee & Delta implementeerden we een onderhoudsbeheersysteem, richtten dit in, trainden de gebruikers en vervulden de rol van applicatiebeheerder. Onze relatie Frank Montauban, adviseur informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, stelt over de steeds belangrijker rol van informatiemanagement: ‘Niet het systeem, maar de schil eromheen, de toepassing en de benadering, bepaalt de kwaliteit van de informatievorming.’

Voor Infraspeed, de beheerder van de railinfrastructuur van de Hogesnelheidslijn (HSL), voerden we een scan van het onderhoudsbeheersysteem uit. Roel Hartman, operationeel manager bij Infraspeed Maintenance: ‘Wij vroegen CMS Asset Management omdat zij zowel een scan als de zaken die er uit voortkomen kunnen uitvoeren.’

Lees ook het kennisartikel Informatiemanagement en assetmanagement over de steeds belangrijker rol van informatiemanagement in de steeds complexere wereld van assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties. Wij stellen: ‘Behandel informatie ook als een asset. Dan kun je de juiste keuzes nemen.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze aanpak en de mogelijkheden met betrekking tot informatiemanagement? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.