Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC)

"Inzicht in onderhoud in relatie tot de levensduur"

Diensten

Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC)

Er komt veel af op beheerders van assets. Assetbeheerders hebben zorgen om de kosten voor het onderhoud van de assets in relatie tot de levensduur. Hoe lang gaan de assets nog mee? Is eerder vervangen rendabel en welke risico’s nemen toe of af? En als we gaan vervangen, welke keuzes maken we dan? Welke invloed hebben deze keuzes voor de generaties na ons? Inzicht op basis van Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC) kan helpen.

Twee methodes met een verschillende functie

Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC)  hebben een verschillende functie ondanks dat ze vaak in een adem worden genoemd. Een Lange Termijn Asset Planning geeft inzicht in onderhoud en vervangingsmomenten in de tijd. Een Life Cycle Costing-analyse helpt bij het maken van de afweging wat het meest kosteneffectief is: onderhoud of vervanging van de asset. CMS Asset Management kan u met beide helpen.

Lange Termijn Asset Planning (LTAP) bij instandhouding assets

Wat is een LTAP?

Het doel van een Lange Termijn Asset Planning (LTAP) is om een overzicht te krijgen in de kosten over een langere termijn voor het in stand houden van de assets. In de LTAP staat wanneer er (groot)onderhoud en vervangingen gepland staan. Een LTAP zorgt ervoor dat er beslissingen genomen kunnen worden rondom assets, wanneer deze genomen moeten worden en wat die keuzen gaan kosten. De LTAP geeft een meerjarenbegroting voor de assets waaruit de jaarlijkse begroting kan worden afgeleid. Met een LTAP wordt ook duidelijk welke assets het einde van hun levensduur naderen.

Waarom een LTAP?

Een Lange Termijn Asset Planning (LTAP) geeft assetbeheerders inzicht in de instandhoudingskosten van de bestaande assets. Het geeft een helder beeld van de toekomst, opgebouwd met de kennis van de assets van nu. Door dat beeld af te stemmen op de gewenste toekomstige situatie, komen de te nemen beslissingen over prestaties, risico’s en kosten tijdig in beeld. Daarmee kunnen organisaties de juiste beslissingen nemen over hun assets gedurende de levensduur van die assets. Denk aan beslissingen over (levensduurverlengend) onderhoud, renovatie en vervanging van assets. CMS Asset Management kan u ondersteunen bij het opstellen van een Lange Termijn Asset Planning.

Life Cycle Costing (LCC) bij aanschaf assets

Wat is LCC?

Bij groot onderhoud, modificaties, het ontwerp en de aanschaf van nieuwe of vervangende assets spelen de kosten een belangrijke rol. Daarom is rekenen met kosten een belangrijk onderdeel van assetmanagement. Met een rekenmodel voor Life Cycle Costing kunt u antwoord geven op de vraag welke variant of welk scenario de laagste kosten heeft, gemeten over de totale levensduur van de asset. Het begrip kosten is breed. Het gaat om investeringen, onderhoudskosten, energiekosten en productiekosten, maar ook om de kosten na gebruik, zoals afstoting of recycling van de asset. Life Cycle Costing (LCC) helpt dus bij het onderbouwen van te maken keuzes bij het onderhoudsproces of vervanging van assets. CMS Asset Management kijkt daarbij ook naar de prestatie en risico’s over de levensduur. Door deze zogenaamde LCC-analyses is een organisatie veel beter in staat om kosteneffectieve keuzes te maken.

Waarom LCC?

In de ontwerpfase van een asset worden de belangrijkste keuzes gemaakt over de beschikbaarheid en onderhoudskosten van de asset. De assetbeheerders krijgen te maken met vele vragen. Moet de pompinstallatie dubbel worden uitgevoerd? Moeten er extra afsluiters worden geïnstalleerd? Welke onderhoudsstrategie kiezen we? Beslissingen kunnen kwantitatief worden onderbouwd door te kijken naar kosten binnen de hele levenscyclus van de asset. CMS Asset Management ondersteunt deze onderbouwing door het maken van Life Cycle Costing-analyses. Het resultaat? Een financiële onderbouwing van uw ontwerpvoorstellen voor de nieuwe asset. Op eenzelfde wijze geldt dat voor keuzes over modificaties , groot onderhoud of vervangingen.

Interesse in LTAP of LCC?

Wilt u weten met welke planning u rekening moet houden voor het in stand houden van uw assets? Bent u benieuwd naar de kosten van levensduurverlengend onderhoud? Of wilt u inzicht in de kosten voor aanschaf en onderhoud van een nieuwe asset, over de gehele levensduur gemeten, zodat u een onderbouwde keuze maken? Wij vertellen u graag meer over Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en/of Life Cycle Costing (LCC). Neem contact op met ons op via 073-6480563 of info@cmsam.nl