Opstellen onderhoudsconcepten

"Met FMECA, RCM en Onderhoudsconcepten 3.0"

Diensten

Opstellen onderhoudsconcepten FMECA-RCM

Hoe kunnen productiebedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies hun assets laten functioneren volgens de wensen van de organisatie en naar de eisen van de wet? En hoe kunnen zij het faalgedrag van de assets voorspellen? Een objectief en reproduceerbaar onderhoudsconcept helpt daarbij. Het is een verzameling van onderhoudsregels waarmee assets zodanig worden onderhouden dat ze blijven voldoen aan vooraf gestelde functies.

Beter onderhoud en beheer assets

Een onderhoudsconcept bestaat uit een opsomming van materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden, nodig voor het onderhoud en beheer van assets. Een onderhoudsconcept slaat eigenlijk de brug tussen de organisatiedoelstellingen, het onderhoudsbeleid en de operationele werkelijkheid. Door het introduceren van een onderhoudsconcept binnen uw organisatie, kunt u het onderhoudsmanagement en de betrouwbaarheid van assets verbeteren. CMS Asset Management helpt u graag met het opstellen en implementeren van onderhoudsconcepten. Daarbij gebruiken we verschillende methodieken, zoals FMECA en RCM. Ook gebruiken we onze softwaretool Asset Management Power Suite. En als aanvulling gebruiken we onderhoudsconcepten 3.0. Heeft u al een onderhoudsconcept? Wij kunnen u helpen met de optimalisatie daarvan.

Waarom onderhoudsconcepten?

Met goede onderhoudsconcepten kunnen assets functioneren volgens de wensen van de organisatie en naar de eisen van de wet. Ook kan het faalgedrag van assets worden voorspeld. Je gaat van aannames naar het feitelijk onderbouwen van je onderhoudssysteem. En dat levert effectief onderhoud en beheer op. Organisaties met onderhoudsconcepten kunnen bijvoorbeeld onderbouwen wat de gevolgen zijn van een budgetverlaging voor de prestaties en risico’s van de assets. En ze kunnen bijvoorbeeld bewust kiezen voor hogere risico’s of lagere prestaties.

Onderhoudsconcepten voor alle organisaties

Alle organisaties met assets en een onderhoudsbeheersysteem, zijn gebaat bij een effectief onderhoudsconcept.

Opstellen onderhoudsconcepten met FMECA en RCM

Onderhoudsconcepten kunnen worden opgesteld door middel van de FMECA-methodiek of door middel van de RCM-methodiek. CMS Asset Management ontwikkelde nog een derde methodiek: Onderhoudsconcepten 3.0. Hiermee worden de resultaten gevisualiseerd zodat er goed over gecommuniceerd kan worden. Het is een aanvulling op de methode van onderhoud op basis van risico volgens FMECA/RCM.

FMECA-methodiek voor onderhoudsconcepten

FMECA staat voor ‘Failure Modes Effects and Criticality Analysis’. Bij een FMECA worden op de bedrijfsdoelstellingen afgestemde risicomatrices gebruikt.

Bij het uitvoeren van een FMECA-analyse worden de volgende stappen afgelopen en vastgelegd:

 1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
 2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?
 3. Wat is de oorzaak van het falen?
 4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
 5. In welk opzicht is een storing van belang?

RCM-methodiek voor onderhoudsconcepten

RCM staat voor ‘Reliability Centered Maintenance’. RCM is vergelijkbaar met FMECA, alleen wordt er bij RCM een beslisdiagram gebruikt in plaats van risicomatrices afgestemd op de bedrijfsdoelen. En bij een volledige RCM-analyse worden nog twee extra stappen doorlopen. Een combinatie van beide methodieken is ook mogelijk.

In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode.

Bij het uitvoeren van een RCM-analyse worden de volgende zeven stappen afgelopen en vastgelegd:

 1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
 2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?
 3. Wat is de oorzaak van het falen?
 4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
 5. In welk opzicht is een storing van belang?
 6. Wat kan worden gedaan om een storing te voorspellen of te voorkomen?
 7. Wat dient te worden gedaan wanneer geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en rondom het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak. De methode wordt ondersteund met innovatieve algoritmen en met softwaretool Power Suite. Lees meer over de optimalisatie van onderhoudsconcepten met onderhoudsconceptoptimalisatie 3.0.

Power Suite

Voor het opstellen van de onderhoudsconcepten heeft CMS Asset Management een softwaretool ontwikkeld: Asset Management Power Suite. Deze softwaretool faciliteert het gehele proces om te komen tot onderbouwde onderhoudsconcepten middels de FMECA-of RCM-methodiek. De tool is ook te gebruiken voor onderhoudsmanagementsimulaties, zoals belastinganalyses, ‘what-if-analyses’ en LCC-analyses. Power Suite is gekoppeld aan onderhoudsbeheersystemen (OBS), zoals bijvoorbeeld SAP, Ultimo en Infor.

Toepassing opstellen onderhoudsconcepten

CMS Asset Management heeft veel ervaring met het uitvoeren van FMECA’s en RCM-studies en richt zich op het pragmatisch toepassen hiervan.

Informatie

Wilt u ondersteuning bij het opstellen, implementeren of optimaliseren van een onderhoudsconcept voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Wij werken volgens Europese standaarden, zoals IEC 60812:1985 en CEI/IEC 60300-3-11:1999.