Diensten

Softwaretool Power Suite

Overheden, waterbedrijven en productiebedrijven zijn gebaat bij assets die op een effectieve en efficiënte manier in bedrijf worden houden, zodat onnodige risico’s en hoge (gevolg)kosten worden voorkomen. Daarvoor stellen zij een onderhoudsconcept op en optimaliseren die regelmatig. Maar hoe kunt u het opstellen en optimaliseren van uw onderhoudsconcepten softwarematig ondersteunen?

Software voor inrichten en optimaliseren onderhoudsprocessen

CMS Asset Management ontwikkelde een krachtige softwaretool voor het inrichten en optimaliseren van onderhoudsprocessen: Asset Management Power Suite. Deze software faciliteert het gehele proces om te komen tot onderbouwde onderhoudsconcepten middels de FMECA- en RCM-methodiek. Asset Management Power Suite helpt om de assets te inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en voorraadartikelen. En het helpt om de assets middels scenario’s te optimaliseren. Power Suite kan gekoppeld worden met onderhoudsbeheersystemen (OBS).

Power Suite: snel, safe en simpel

Asset Management Power Suite is gebruiksvriendelijk en werkt snel. De software is een cloud-oplossing. De beheerkosten zijn laag en de data worden veilig beheerd. Door de sterke import- en exportfuncties kan informatie uitgewisseld worden met onderhoudsbeheersystemen als SAP, Ultimo, Maximo en Infor EAM.

Software voor alle assets

Alle organisaties die assets hebben voor hun primaire proces en deze effectief en efficiënt willen beheren, zullen profijt hebben van Asset Management Power Suite.

Assetmanagementsoftware veilig online

Asset Management Power Suite is via internet toegankelijk en draait binnen een goed beveiligd datacenter. Hierdoor kunt u overal zelf of met meerdere gebruikers de centraal opgeslagen gegevens bewerken, thuis, op kantoor of bij uw klant. Deze assetmanagementsoftware kan echter ook op een ‘stand alone computer’ of een interne server worden geïnstalleerd.

Hulp nodig bij inrichting Power Suite?

Geen zin om alles zelf uit te zoeken? Onze consultants helpen u snel op weg. Zij ondersteunen u met het opzetten van uw assets in het systeem, het toelichten van de verschillende mogelijkheden en het effectief gebruik van Asset Management Power Suite.

Functies Power Suite

De voordelen van Asset Management Power Suite op een rijtje:

  1. Configuratiebeheer, eenvoudige inventarisatie van assets. Door een eenvoudige ‘drag and drop’-kopieerfunctionaliteit, overzichtelijke schermen en de mogelijkheid om eigen velden aan te maken, kan er snel middels een boomstructuur een gehele installatie worden geïnventariseerd. U krijgt zo uw configuratiebeheer goed op orde. Een solide database zorgt ervoor dat uw data veilig geborgd zijn en eenvoudig kunnen worden geconverteerd naar andere systemen, zoals Infor EAM, SAP, Ultimo en Maximo.
  2. Onderhoudsconcepten, het opstellen van onderhoudsregels op verschillende kwaliteitsniveaus. De bibliotheekfunctie, risicomatrices en commentaarvelden geven de gebruiker een gebruiksvriendelijk platform om de onderhoudsregels te bepalen of te optimaliseren. De verschillende methodes, zoals de Quick-FMECA en FMECA, kunnen door elkaar gebruikt worden. Het biedt een vereenvoudigde aanpak om maintenance engineers maximaal te faciliteren.
  3. Onderhoudsconceptoptimalisatie, het optimaliseren van bestaande concepten. Daarbij gebruiken we de aanwezige historische data en/of de kennis van monteurs en engineers. Op vinden we het meest optimale concept waarbij van elke onderhoudsregel zichtbaar wordt wat zijn toegevoegde waarde is ten opzichte van de huidige onderhoud. Door middel van algoritmes verkrijgt u inzicht in de efficiency en effectiviteit van het onderhoud en kunt u kosten besparen of risico’s reduceren.

Voordelen Asset Management Power Suite

  • Overzichtelijke risicomatrices, aangepast aan uw wensen. Per item kunnen meerdere risicocategorieën worden behandeld en opgeslagen in de database. Per scenario kunt u risicomatrices aanmaken. Doordat de keuzes en het commentaar worden geborgd, kunt u later eenvoudig terugvinden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
  • Werkt met FMECA en RCM. Delen van installaties kunnen eenvoudig worden gekopieerd middels ‘drag and drop’-technieken. Er zijn bibliotheekfuncties die de invoersnelheid verhogen en de diverse rapportages leveren een duidelijk overzicht.
  • Grote hoeveelheden assets eenvoudig voorzien van preventieve en correctieve kosten. Asset Management Power Suite geeft  de mogelijkheid om werkzaamheden te koppelen aan een componenttype. Dit zorgt ervoor dat kosten automatisch doorgekopieerd kunnen worden. Middels de rapportagetool wordt inzichtelijk waar de grootste kostenposten te verwachten zijn, hoeveel manuren nodig zijn en wat de te verwachte onderhoudskosten zullen bedragen in de tijd.
  • Meer grip op onderhoud. Door de onderhoudsconcepten van de assets op te stellen in Power Suite, kan de onderhoudsmonteur zelf bepalen hoe hij het onderhoud clustert. De maintenance engineer heeft meer grip op het uitgevoerde onderhoud.
  • Overzichtelijke rapportages op maat. Asset Management Power Suite heeft voorgedefinieerde rapporten om alle belangrijke maintenance- en reliability-functies te ondersteunen. De rapporten zijn opgemaakt in de applicatie Crystal Reports en hebben een goede data-integriteit en heldere opmaak. Rapporten kunnen worden aangepast aan uw specifieke wensen. Ook is het mogelijk om zelf met de rapportagetool aan de slag te gaan.
5-fasen groeimodel assetmanagement

Meer informatie over Asset Management Power Suite?

Wilt u meer grip op het onderhoud aan uw assets? Of wil u weten hoe u uw onderhoudsstrategie kunt onderbouwen met behulp van Power Suite? Neem contact met ons op of kijk op www.assetmanagementpowersuite.nl.