Strategisch assetmanagementplan

"Een vertaling van de uitdagingen en belangen van alle stakeholders"

Diensten

Strategisch assetmanagementplan (SAMP)

Organisaties staan vaak voor een veelvoud van uitdagingen en eisen. Vaak is dit direct of indirect van invloed op hun assets en de assetmanagementorganisatie. Het is daarom van belang dat de impact van deze uitdagingen worden vertaald naar de relevantie op gebied van assetmanagement. Een strategisch assetmanagementplan, kortweg een SAMP genoemd, helpt daarbij. Zo geeft u eenduidige sturing aan uw assetmanagementorganisatie en bent u beter in staat om de assetmanagementdoelstellingen te realiseren.

Strategisch assetmanagementplan verbindt

Organisaties staan voor vele uitdagingen die gerealiseerd moeten worden. De assets van de organisatie en assetmanagement kunnen dat ondersteunen. Maar de wereld rondom uw organisatie en de daarmee samenhangende eisen veranderen continu. Het is dus van belang dat uw assetmanagement verbonden is met deze (veranderende) uitdagingen. Deze verbinding kunt u realiseren met een strategisch assetmanagementplan, kortweg een SAMP. In een strategisch assetmanagementplan worden het organisatiebeleid en de organisatieplannen vertaald naar beleid en plannen specifiek voor uw assets en uw assetmanagementorganisatie.

Meerwaarde strategisch assetmanagementplan

Binnen assetmanagement worden voortdurend afwegingen gemaakt tussen prestaties, risico’s en kosten van de assets om te voldoen aan de eisen van stakeholders. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zijn van invloed op hoe deze afwegingen moeten worden gemaakt. Medewerkers binnen organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid en sturing bij het maken van die keuzes. Met behulp van een strategisch assetmanagementplan vertaalt u de uitdagingen en belangen van alle stakeholders en de optredende veranderingen naar een duidelijk kader voor besluitvorming en planvorming. Daarmee geeft u eenduidige sturing aan uw assetmanagementorganisatie.

Voor wie een strategisch assetmanagementplan?

Een strategisch assetmanagementplan is hét document dat sturing geeft aan assetmanagement binnen de assetmanagementorganisatie. Ook geeft een strategisch assetmanagementplan de stakeholders inzicht in hoe de assetmanagementorganisatie invulling geeft aan de eisen waaraan moet worden voldaan. Het draagt daarmee bij aan duidelijkheid en transparantie, zowel intern als extern.

CMS Asset Management ondersteunt u graag

Het opstellen van een strategisch assetmanagementplan vraagt om een brede blik en het vermogen om een goede vertaling van alle uitdagingen en eisen naar assetmanagement te maken. Voor het opstellen van een strategisch assetmanagementplan inventariseren wij eerst organisatiebreed de relevante eisen en uitdagingen. Dit vertalen wij naar een concrete assetmanagementstrategie en strategisch assetmanagementplan. Daarbij is uw organisatie direct betrokken bij het proces en de inhoud van het strategisch assetmanagementplan. Hierdoor ontstaat een strategisch assetmanagementplan dat ervaren wordt als passend maatwerk waarin uw medewerkers zich herkennen en ermee aan de slag kunnen.

‘Een zeiler bepaalt eerst de koers en zet dan zijn zeilen. Een SAMP zorgt voor het realiseren van het organisatiedoel met haar assets.’

De ervaring van CMS Asset management

Als CMS Asset Management hebben wij veel organisaties ondersteund bij het opstellen van een strategisch assetmanagementplan. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van wat wij hebben gedaan en wat de ervaringen van onze klanten zijn.

Opstellen strategisch assetmanagementplan voor de provincie Overijssel

Als onderdeel van het programma assetmanagement van de Provincie Overijssel hebben wij ondersteuning gegeven bij het opstellen en actualiseren van het strategisch assetmanagementplan. Het strategisch assetmanagementplan wordt binnen het programma gezien als een belangrijke pijler om te komen tot ISO 55001-certificering. Het strategisch assetmanagementplan is als levend document gebruikt om sturing te (kunnen) geven aan de organisatie en het behalen van het certificaat.

Review strategisch assetmanagementplan voor de provincie Gelderland

Bij het opstellen van het strategisch assetmanagementplan voor de Provincie Gelderland hebben wij periodiek reviews gedaan. Het doel van de review was het borgen dat het strategisch assetmanagementplan voldoende sturing geeft aan de acties die noodzakelijk zijn om te groeien in haar assetmanagementambitie. Deze ambities zijn bepaald aan de hand van een door ons uitgevoerde maturity scan.

Opstellen strategisch assetmanagementplan voor het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier

Tijdens het implementatietraject van assetmanagement met als eindresultaat certificering op ISO 55001, is samen met het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) een strategisch assetmanagementplan opgesteld. Het SAMP is destijds opgenomen in het assetmanagementsysteem en is inmiddels geactualiseerd.

Informatie

Heeft u behoefte om de assetmanagementuitdagingen en eisen te vertalen naar een strategisch assetmanagementplan en bent u geïnteresseerd in onze visie en aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.