Markten

Water

Ons klimaat verandert. Het regent meer en harder, het grondwater verzilt, de milieunormen worden scherper en we moeten bezuinigen. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en voor het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen?

De waterketen en haar assets

Assetmanagement kan de watersector hierbij helpen. De watersector beheert voorzieningen met een geschatte vervangingswaarde van 100 miljard euro. Het is van belang deze ‘assets’ optimaal te benutten, te onderhouden en te vervangen. Assets zijn alle fysieke (bedrijfs-)middelen en voorzieningen die een bedrijf of organisatie nodig heeft om het werk naar behoren uit te voeren. Assets in de waterketen zijn bijvoorbeeld: pompen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties, watergangen, dijkenDit is een voorbeeld van een woordverklaring. Hier kun je dus additionele content neerzetten die verklarend ingezet kan worden. De lengte van deze tekst is 'onbeperkt'. Met dien verstande dat dit binnen de perken blijft., buffers en persleidingen. Assetmanagement richt zich op het minimaliseren van kosten over de gehele levensduur van deze voorzieningen, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van investeren en financieren, onderhouden, renoveren en vervangen. Waterschappen, hoogheemraadschappen, drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioleringsbedrijven kunnen asset management gebruiken om de kosten in de watersector te beheersen, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Assetmanagement vs. beheer en onderhoud

Assetmanagement gaat verder dan beheer en onderhoud van de assets. Bij assetmanagement gaat het ook over risico’s. De risico’s waar het bij assetmanagement om gaat, zijn risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Pas als rondom de assets bewust een keuze is gemaakt, gebaseerd op de kosten, prestaties en risico’s over de totale levensduur, spreek je van assetmanagement.

Het assetmanagementsysteem

Volgens CMS kan assetmanagement prima worden bedreven in de bestaande onderhoudsorganisatie. Belangrijk is om in de organisatie nieuwe verbindingen te leggen, met de specifieke thema’s aan de slag te gaan en de rollen goed te beleggen. Het moet duidelijk zijn wie de asset owner, de assetmanager en de service providers zijn. Het goed beleggen van de assetmanagementrollen komt voort uit de noodzaak om een systeem op orde te hebben waarin dit geborgd is. We noemen dit het assetmanagementsysteem: de onderhoudsorganisatie is zodanig ingericht dat processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Assetmanagement kan geïntegreerd worden in het eigen business model of systeem van de organisatie, bijvoorbeeld in het INK-model. CMS Asset Management helpt daarbij. Het assetmanagementsysteem kan worden gecertificeerd volgens ISO 55000.

Assetmanagement bedrijven

Een assetmanagementsysteem is niet voldoende. Willen organisaties in de waterketen aan de slag gaan met assetmanagement, dan is er meer nodig. De ‘cultuur’ van de organisatie is hierbij een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal asset management bedrijven?

Assetmanagement bedrijven houdt in dat de processen in termen van mensen, methoden en middelen zodanig worden ingericht dat er een basis ontstaat om prestaties, risico’s en kosten van de assets met elkaar in verband te brengen en vanuit hier een optimale balans te creëren. CMS kan projecten ondersteunen om daadwerkelijk assetmanagement in de watersector te bedrijven. Zodat alle projecten resultaatgericht, kostenbewust en mensgericht worden aangepakt.

“Structureel asset management kan kosten besparen. Dat komt omdat het helpt om slimme keuzes te maken (‘de goede dingen doen’) en om de beheertaken professioneel uit te voeren (‘de dingen goed doen’).”