Team
Over Jack Mies

‘Niet alle problemen zijn met techniek op te lossen; juist de mensen zijn van belang voor het goed onderhouden van de installaties.’

Passie van Jack:

Wandelen in de natuur.

De mens achter CMS – Jack Mies

Jack Mies (1966) werkt sinds 2006 bij CMS Asset Management als consultant en HRM-adviseur. Zijn vrije tijd brengt hij graag buiten door, wandelend met zijn vrouw en hond.

Jack is een man uit de praktijk. ‘Ik werkte 22 jaar bij Philips; van technisch uitvoerend, naar reallocatie van productielijnen in het buitenland tot aan de eindverantwoordelijkheid voor onderhoud. Studies onderhoudskunde en bedrijfskunde brachten mij verder. Onderhoud vind ik zo’n mooi vak omdat het ingrijpt in alle processen van een organisatie. Bij CMS Asset Management en haar klanten kan ik doen wat ik het liefste doe: het optimaal op elkaar afstemmen van de mensen, methodes en middelen. Het is fijn dat CMS Asset Management heel praktisch en eerlijk werkt. In plaats van dikke rapporten kunnen we concreet verbeteringen realiseren, waarbij we ons aanpassen aan de normen en waarden binnen een organisatie.’

‘Omdat ik in alle lagen van een organisatie heb gewerkt, kan ik mij goed verplaatsen in de klant. Vooral de cultuur van de organisatie vind ik interessant. Want niet alle problemen zijn met techniek op te lossen. Juist de mensen zijn van belang voor het goed onderhouden van de installaties. Klanten help ik bij het optimaliseren van onderhoudsconcepten en het doorlichten van de onderhoudsorganisatie. Maar ook voor advies over de cultuur binnen de onderhoudsorganisatie kunnen waterschappen, gemeenten en industrieën bij mij terecht.’