Team
Over Marco Aberkrom

‘Beleid en doelstellingen van assetmanagement wil ik zo introduceren, dat meteen de relatie met plannen en de dagelijkse uitvoering zichtbaar wordt.’

Passie van Marco:

Muziek maken, lezen en ontwerpen en aanpassen van huis en tuin.

De mens achter CMS –  Marco Aberkrom

Marco Aberkrom (1964) is sinds 2012 consultant bij CMS Asset Management. Zijn vrije tijd is gevuld met zijn gezin, sport, muziek maken, lezen en ontwerpen en aanpassen van huis en tuin.

‘Bij CMS komen al mijn verschillende werkervaringen samen. Na mijn studie Informatica ging ik als IT-er aan de slag. Daarna werkte ik als groepsleider aan ontwikkeling van beheer en onderhoud van systemen en tot slot ben ik als procesverbeteraar op verschillende plekken aan de gang geweest met ISO 9000 en LEAN-6Sigma. Dat gaf mij inzicht in hoe processen en werkwijzen gezamenlijk kunnen worden omgebogen met doelstellingen en nieuwe eisen en wensen. Bij assetmanagement speelt dat allemaal een rol. In ons team van professionals stimuleren we elkaar en versterken we gezamenlijk CMS-modellen en presentaties.’

Marco helpt klanten met het verbinden van de strategische uitgangspunten aan de plannen voor de operatie. In veel organisaties is het beleid nauwkeurig omschreven en is het beheer en onderhoud efficiënt ingericht. Maar het lijken vaak twee aparte stromen die niet altijd eenzelfde richting hebben. Assetmanagement helpt die afstemming tot stand te brengen en op orde te houden. Dit draagt bij aan inzicht en effectiviteit. ‘Het is erg leuk om te constateren dat na verloop van tijd de betrokken groepen de verbanden ook gaan zien, elkaar gaan opzoeken en samen nog meer willen bereiken.’