Team
Over Robert van Grunsven

“Niet het systeem, maar de mens achter het systeem bepaalt het succes.”

De mens achter CMS – Robert van Grunsven

Robert van Grunsven (1978) werkt sinds 2002 bij CMS  en is afgestudeerd Ingenieur Elektrotechniek. Als onderdeel van zijn loopbaan bij CMS heeft hij in 2004 een Post-HBO onderhoudsmanagement afgerond aan de Hogeschool Utrecht en in 2013 een Master of Science in Asset Management Control. ”Ik heb ruime expertise in ISO 55000 en ben vanaf 2010 betrokken bij de NEN normcommissie en de Commissie van Deskundigen.”

Robert is zo’n 16 jaar werkzaam in diverse onderhouds- en assetmanagementprojecten bij organisaties binnen de Nederlandse publieke sector, waaronder een groot aantal waterschappen. Ook is hij verantwoordelijk geweest voor de assetmanagementimplementaties en PAS 55/ ISO 55001 en NTA 8120 certificeringen van Havenbedrijf Rotterdam, provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de Gasunie. “In dit soort trajecten vind ik, naast de norm en meer harde aspecten van assetmanagement, betekenisgeving en ruimte om te experimenteren en leren belangrijk. Dit merken opdrachtgevers en hun medewerkers in mijn benadering en aanpak. Ik ben iemand die in mogelijkheden denkt en altijd nog een andere oplossing ziet. In 2013 heb ik mijn thesis over ‘assetmanagement en organisatiecultuur’ afgerond en heb inmiddels vele lezingen en workshops gegeven over dit onderwerp. Ik pas het graag toe om mensen anders naar hun organisatie en zichzelf te laten kijken.”

De afgelopen 2 jaar is hij binnen de waterschappen actief (geweest) bij De Dommel, Rijn en IJssel, Aa en Maas, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Scheldestromen.