Privacyverklaring

Toepasselijkheid

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens; welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe u deze gegevens bij ons kunt opvragen en kunt laten verwijderen. Deze verklaring is zowel van toepassing op eenieder die de website van CMS Asset Management bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van CMS Asset Management zijn te raadplegen.

Privacy

CMS Asset Management handelt en bewaart gegevens volgens de richtlijnen van AVG. Wij verzamelen uw gegevens als u:

 • Gebruik maakt van onze dienstverlening
 • Zich aanmeldt voor het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven en/of informatieve e-mails
 • Een verzoek tot contact bij ons indient
 • Zich inschrijft voor een cursus
 • Reageert op een vacature of ons een open sollicitatie stuurt
 • Zich aanmeldt als freelancer

Wij slaan uw gegevens op met verschillende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact naar aanleiding van uw verzoek
 • Het uitvoering geven aan een overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Marketingactiviteiten

Wij delen uw gegevens niet met derde partijen. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals:

 • Voorletters, voornaam, achternaam en geslacht
 • Organisatie waar u werkzaam bent
 • Adresgegevens van de organisatie waar u werkzaam bent
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Uw functie

Met de leverancier van ons administratie/CRM-systeem hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij onderhouden het systeem en maken back-ups. In ons CRM-systeem slaan wij persoonsgegevens op van personen waarmee wij een zakelijke overeenkomst hebben (gehad) of personen die toestemming hebben gegeven tot het opslaan van gegevens in het CRM-systeem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. 

Door het invullen van een formulier op onze website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de database van de website. Deze gegevens worden niet langer dan 30 dagen bewaard in de database.

Google Analytics en cookies

Op de website van CMS Asset Management wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en hiervoor worden functionele en analytische cookies geplaatst op de website. Deze cookies worden na 30 dagen verwijderd en worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google zoals DoubleClick en Adwords. De informatie uit Google Analytics wordt gebruikt voor de optimalisatie van de website en het verbeteren van de content voor de bezoekers. CMS Asset Management heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, met het online marketingbureau en het internetbureau. De gegevens in Google Analytics worden versleuteld en anoniem verwerkt en worden niet gedeeld met Google. De data in Google Analytics wordt opgeslagen voor de duur van 50 maanden.

Beveiliging

De website van CMS Asset Management is voorzien van een SSL-certificaat. Hierdoor worden de gegevens versleuteld verzonden. De website en de database zijn voorzien van een inlogcode en wachtwoord en daardoor alleen toegankelijk voor bevoegde personen. Met de partijen die toegang hebben tot de gegevens hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. 

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CMS Asset Management garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. CMS Asset Management is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door CMS Asset Management worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. CMS Asset Management is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij CMS Asset Management. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van CMS Asset Management en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CMS Asset Management.

Lees ook de algemene voorwaarden van CMS Asset Management.

Contactgegevens

CMS Asset Management

De Grote Beer 47

5215 MR ’s-Hertogenbosch

Kamer van Koophandel: 17155857

E-mail: info@cmsam.nl

Telefoon: 073-6480563

Uitschrijven voor e-mails en nieuwsbrieven

U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails, nieuwsbrieven e.d. Stuur daarvoor een bericht naar: info@cmsam.nl en geef aan welke informatie u niet meer wenst te ontvangen. Vermeld duidelijk het betreffende (e-mail)adres waarop u geen informatie meer wil ontvangen.

CRM-systeem, gegevens wijzigen of verwijderen

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen in ons CRM-systeem? Stuur dan een e-mail naar info@cmsam.nl. Wij informeren u over de gegevens die wij van u beschikbaar hebben. Op uw verzoek passen wij de gegevens aan of verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.