Privacyverklaring

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van CMS Asset Management (CMS) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van CMS Asset Management zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CMS Asset Management garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. CMS Asset Management is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door CMS Asset Management worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. CMS Asset Management is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij CMS Asset Management. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creƫren tussen de website van CMS Asset Management en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CMS Asset Management.

Privacy

Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. CMS Asset Management verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van de CMS Asset Management nieuwsbrief. CMS Asset Management respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsbrief en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan CMS Asset Management verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Het aanmelden voor een CMS Asset Management nieuwsbrief, het opvragen van flyers of een verzoek om contact of informatie via de website, houdt tevens de toestemming in de gewenste nieuwsbrief, flyers en andere informatie per e-mail of post te ontvangen.

Uitschrijven voor e-mails en nieuwsbrieven

U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails, nieuwsbrieven e.d. Stuur daarvoor een bericht aan: info@cmsam.nl en geef aan welke informatie u niet meer wenst te ontvangen. Vermeld duidelijk het betreffende (e-mail)adres waarop u geen informatie meer wil ontvangen.

Uw opgeslagen gegevens opvragen?

E-mail: