Power Suite

Configuratiebeheer

Staat u op het punt om uw assetdata te migreren naar een onderhoudsbeheersysteem? Of neemt u een nieuwe locaties in gebruik en moet u de assets inventariseren? In Power Suite maakt u op eenvoudige wijze een inventarisatie van uw assets. Door middel van een boomstructuur kan er snel een hele installatie inzichtelijk worden gemaakt. U krijgt zo uw configuratiebeheer op orde. Dit is de basis voor uw onderhoudsbeheersysteem en voor verdere ontwikkeling van uw beheerprocessen.

De inventarisatie maakt u door middel van een eenvoudige ‘drag and drop’-kopieerfunctionaliteit. Power Suite kent overzichtelijke schermen en de mogelijkheid om eigen velden aan te maken. Hierdoor kan er snel met een boomstructuur een gehele installatie worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie kan eenvoudig worden geconverteerd naar andere systemen, zoals de onderhoudsbeheersystemen Infor EAM, SAP, Ultimo en Maximo.

Bekijk onderstaande film voor een indruk van configuratiebeheer in Power Suite.

Met behulp van Power Suite hebben onze assets eenduidig vastgelegd in een boomstructuur. Deze informatie hebben wij vervolgens ingevoerd in ons OBS.

Leer werken met Power Suite

Wij raden u aan om de eendaagse cursus ‘Kennismaking met Power Suite’ te volgen. In deze cursus nemen wij u mee in het systeem, laten u de mogelijkheden zien en gezamenlijk voeren we een FMECA-analyse uit. Zo komt u goed beslagen ten ijs om zelf met Power Suite aan de slag te gaan. Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de kennis en expertise van de CMS-consultants.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inventarisatie van uw assets en het op orde krijgen van de configuratie? Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact met ons op.