Power Suite

De functies van Power Suite

Power Suite is een krachtige softwaretool die u helpt bij het beantwoorden van uw onderhoudsvragen. Power Suite als informatiebron ondersteunt u bij het maken van keuzes ten aanzien van het beheer en onderhoud van uw assets. De software helpt u bij de inzet van risicogestuurd onderhoud en is de basis voor het opstellen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept op basis van FMECA en RCM.

Elke maintenance engineer, maintenance manager of onderhoudsadviseur komt voor ingewikkelde vraagstukken te staan. Op basis van welke informatie maakt u keuzes? En pakt u vraagstukken altijd op dezelfde wijze aan? Is de data waarmee u werkt wel gestandaardiseerd en geborgd? Wellicht voert u de analyses nu uit in Excel, wat lastig te beheren is bij grotere aantallen. Power Suite zorgt voor een eenduidig proces wat goed beheersbaar is. Naast de standaardrapportages die Power Suite biedt, kunt u rapportages naar eigen wens aanpassen. Door een koppeling met Microsoft BI heeft u beschikking over talloze rapportage- en analysemogelijkheden.

Welke vragen kunt u beantwoorden met behulp van Power Suite?

  • Dekt het onderhoudsconcept de risico’s af?
  • Wat is het juiste budget van mijn onderhoud?
  • Wat zijn de te verwachten restrisico’s?
  • Welke keuzes zijn er met betrekking tot het onderhoud?

De functionaliteiten van Power Suite

Power Suite heeft drie belangrijke functionaliteiten:

  1. Configuratiebeheer; een eenvoudige inventarisatie van assets
  2. Opstellen van onderhoudsconcepten op basis van FMECA/RCM
  3. Optimaliseren van onderhoudsconcepten

Daarnaast voorziet Power Suite in de onderhoudsbegroting en het opstellen van een lijst met reserveonderdelen.

Reserveonderdelen

Een groot deel van de beheer- en onderhoudskosten van assets wordt gevormd door reserveonderdelen. Daarnaast zijn de reserveonderdelen belangrijk voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de asset. Power Suite geeft u een lijst met kritische reserveonderdelen. Dit op basis van de risico’s en het bijbehorende onderhoud. Ook worden de voorraadgegevens meegenomen zoals levertijd, prijs en bestelgegevens. Met de lijst van kritische reserveonderdelen bepaalt u de juiste reserveonderdelenstrategie.

Meer weten over de functies van Power Suite?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Power Suite? Neem dan contact met ons op.