Power Suite

Opstellen van onderhoudsconcepten

Onderhoudsconcepten zijn de basis voor de onderhoudswerkzaamheden in de praktijk. Het onderhoudsconcept bestaat uit onderhoudsregels op verschillende kwaliteitsniveaus, zoals op basis van FMECA en RCM en op basis van ervaring van de betrokkenen. In Power Suite kunt u eenvoudig de onderhoudsregels inventariseren die samen het onderhoudsconcept vormen.

Om de onderhoudsconcepten te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van de gebruiksvriendelijke bibliotheekfunctie, risicomatrices en commentaarvelden De verschillende methodes, zoals de Quick-FMECA en FMECA, kunnen door elkaar gebruikt worden. Doordat de keuzes en het commentaar worden geborgd kan men later eenvoudig terugkijken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Risicoanalyse uitvoeren

Een risicoanalyse wordt gebruikt bij tal van onderhoud- en beheeraspecten. Met een risicoanalyse worden onder andere onderhoudsconcepten opgesteld, kritische objecten in kaart gebracht of investeringsvoorstellen onderbouwd. Een risicoanalyse wordt uitgevoerd door de kansen en effecten van mogelijke gebeurtenissen met elkaar te combineren.

Power Suite maakt gebruik van overzichtelijke risicomatrices die eenvoudig zijn aan te passen aan de behoefte van de gebruiker. Per item kunnen meerdere risicocategorieën worden behandeld en opgeslagen in de database. In het commentaarveld kan de keuze voor bepaalde risico’s extra worden onderbouwd.

FMECA/RCM analyse uitvoeren

Onderhoudsconcepten kunnen worden opgesteld door middel van de FMECA/RCM methodiek. FMECA staat voor ‘Failure Modes Effects and Criticality Analysis’ en RCM staat voor ‘Reliability Centered Maintenance’. Beide methodieken zijn ontwikkeld voor het verbeteren van onderhoudsmanagement en focussen zich op het verhogen van de betrouwbaarheid van een installatie.

Power Suite geeft de gebruiker de mogelijkheid om aan de hand van de FMECA/RCM methodiek te komen tot een onderbouwd onderhoudsconcept. Eenvoudig kunnen delen van installaties worden gekopieerd, met ‘drag and drop’ technieken. Er zijn bibliotheekfuncties die de invoersnelheid verhogen en de diverse rapportages leveren een duidelijk overzicht.

Power Suite biedt met alle functies een eenvoudige aanpak om maintenance engineers maximaal te faciliteren.

Door middel van Power Suite heb ik inzicht in wat de te verwachten restrisico’s zijn van ons onderhoud.

Leer werken met Power Suite

Ook al heeft u ervaring met het opstellen van onderhoudsconcepten in een softwaretool, dan raden wij u toch aan om de eendaagse cursus ‘Kennismaking met Power Suite’ te volgen. In deze cursus nemen wij u mee in het systeem, laten u de mogelijkheden zien en gezamenlijk voeren we een FMECA-analyse uit. Zo komt u goed beslagen ten ijs om zelf met Power Suite aan de slag te gaan. Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de kennis en expertise van de CMS-consultants.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het opstellen van onderhoudsconcepten op basis van FMECA en RCM en het uitvoeren van risicoanalyses in Power Suite? Neem dan contact met ons op.